Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019

S JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., sme sa tentoraz zamerali na dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Prostredníctvom videoškolenia získate komplexný pohľad na túto formu zamestnávania nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu praxe.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
60 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019

S JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., sme sa tentoraz zamerali na dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Prostredníctvom videoškolenia získate komplexný pohľad na túto formu zamestnávania nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu praxe.
Vo videoškolení definujeme, na akú prácu možno využiť tento inštitút práce, aké sú podmienky, vekové kritériá a výnimky platne uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov a tiež dohody o pracovnej činnosti. Obsahom sú aj ďalšie praktické informácie týkajúce sa maximálneho rozsahu pracovného času, odmeny za vykonávanú prácu, predĺženia trvania dohody, jej opätovného uzatvorenia, ako aj možnosti skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Výhodou videškolenia sú najmä reálne príklady z praxe, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať v danej problematike.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.