Verejná správa - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Pravidlá rozpočtového hospodárenia pre rozpočtové a príspevkové organizácie, školy a školské zariadenia v roku 2024

Hľadáte spoľahlivý výklad pravidiel rozpočtového hospodárenia? Pripravili sme pre vás webinár priamo s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou, ktorá vám poskytne overené informácie a odpovede na všetky vaše otázky. Rozpočtové a príspevkové organizácie sa dozvedia, aké sú ich kompetencie a povinnosti pri zostavovaní, plnení či schvaľovaní rozpočtu, ako aj pri hospodárení s verejnými financiami.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024

Chcete vykonať inventarizáciu majetku správne a bez nedostatkov? Chcete sa na ňu pripraviť, aby vás nič neprekvapilo? Príďte si po odpovede na náš webinár, ktorého cieľom je pomôcť vám vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov. Lektorkou je Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy SR. Poskytne vám overené informácie, ako správne definovať hmotnú zodpovednosť a zodpovednosť zamestnancov za zverené predmety a takisto ako identifikovať a vysporiadať inventarizačné rozdiely.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Finančné operácie vo verejnej správe a základná finančná kontrola majetku v roku 2024

Hospodárenie a nakladanie s majetkom vo verejnej správe vám viac nemusí robiť starosti. Všetko, čo potrebujete vedieť o finančných operáciách v majetkovej agende a o tom, ako správne vykonať ich základnú finančnú kontrolu, vám prinášame na jednom mieste. Sledujte webinár s predsedníčkou asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou a získajte overené odpovede na všetky vaše otázky, ktoré vás zaujímajú v súvislosti s touto problematikou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zostavenie rozpočtu na rok 2025 – pre samosprávy a hlavných kontrolórov

Blíži sa termín zostavovania rozpočtu na rok 2025 a s ním aj otázky týkajúce sa zmien v legislatíve a správneho postupu. Viete, aké rozpočtové pravidlá sa budú uplatňovať a aké povinnosti máte ako samospráva? Ak ste mestom, obcou alebo hlavným kontrolórom, potom je tento webinár práve pre vás. Pomôžeme vám zorientovať sa v tom, aké sú aktuálne legislatívne požiadavky na zostavenie rozpočtu na rok 2025, aký typ rozpočtu je potrebné zostaviť a schváliť, ako postupovať pri zostavovaní rozpočtu, aké sú povinnosti hlavného kontrolóra pri schvaľovaní rozpočtu a ako hospodáriť v samospráve v prípade neschválenia rozpočtu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zostavenie rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025

Máte otázky k zostaveniu a schvaľovaniu rozpočtu školy alebo školského zariadenia na rok 2025? Viete, aké príjmy a výdavky môžete zahrnúť do rozpočtu a aké povinnosti vám vyplývajú z legislatívy? Získajte overené informácie od expertky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej. Na webinári vám vysvetlí: ako správne zostaviť a schváliť rozpočet, aké príjmy a výdavky môžete zahrnúť do rozpočtu, aké záväzné ukazovatele rozpočtu je potrebné dodržiavať a ako prebieha rozpis schváleného rozpočtu obce, mesta, samosprávneho kraja na školy a školské zariadenia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmena financovania originálnych školských kompetencií od 1. 1. 2025

Novela školských zákonov od 1. 1. 2025 prináša zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií. Podrobne vás s nimi oboznámi na našom webinári odborníčka Ing. Ingrid Konečná Veverková. Objasní vám, ako budú v roku 2025 financované základné umelecké školy, materské školy, centrá voľného času, školské kluby detí, ako aj školské jedálne. Vo webinári nájdete celý rad praktických príkladov, ktoré vám uľahčia zvládnuť všetky povinnosti pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, napríklad na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 12. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako vykonať kontrolu prevodov vlastníctva majetku za rok 2024?

Ste hlavný kontrolór a hľadáte spoľahlivé informácie o tom, ako v roku 2025 správne vykonať kontrolu prevodov vlastníctva majetku za rok 2024? Potom je tento webinár určený práve pre vás. Zárukou overených informácií je lektorka Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Na webinári vám objasní, ako v praxi prebieha povinná kontrola prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku. Zaoberať sa budeme aj problémami, ktoré sa pri kontrole bežne vyskytujú, a ich riešeniami. Napríklad ide o nedostatočnú dokumentáciu z vykonaných prevodov vlastníctva majetku, s netransparentným zverejňovaním majetkových záležitostí, s nedostatkami pri aplikácii právnej úpravy a pod.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 12. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Čierne stavby a konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie od 1. apríla 2024

Novela stavebného zákona účinná od 1. apríla 2024 čiastočne priniesla riešenia navrhované v novom zákone o výstavbe, ktorého účinnosť bola odložená. Aké sú riešenia pre čierne stavby a čo prinesú stavebníkom, mestám a obciam? Aký je rozdiel medzi dodatočným povolením a preskúmaním spôsobilosti na užívanie? Odpovede vám poskytne na našom webinári Mgr. Slavomíra Salajová.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po novele od 1. augusta 2024

Novela zákona o verejnom obstarávaní zavádza od 1. augusta veľké množstvo zmien, zjednodušení, ale aj povinností. Spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou z Úradu pre verejné obstarávanie si na webinári predstavíme zásadné body novely, ktoré sa týkajú realizácie zákaziek malého rozsahu a podlimitných zákaziek. Dozviete sa, aké sú nové finančné limity, ktoré podlimitné zákazky budú povinne zverejňované a ktoré nie, pri ktorých podlimitných zákazkách budú povinné náležitosti výzvy, ako určiť podmienky účasti pri podlimitných zákazkách a mnoho ďalších prínosných informácií.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Katarína Hreusová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Príprava na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielov v roku 2024 (vzory do praxe)

Subjekty verejnej správy, mnohí z vás začínate s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielov už v lete. Preto sme pre vás v auguste pripravili webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., v ktorom získate praktické tipy a vzory pre bezproblémovú inventarizáciu. Naučíme vás, ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácie, menovať členov komisií, zostaviť prehlásenia, ale aj inventarizovať. A čo výstupy z inventarizácie? Aké majú mať náležitosti a ako s nimi ďalej pracovať? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom webinári.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovná činnosť pedagogického asistenta v školskom roku 2024/2025

Vedenie škôl, hľadáte komplexný prehľad o pracovnej činnosti pedagogického asistenta? Všetko, čo potrebujete vedieť vám prinášame vo webinári s jedným z našich top lektorov PhDr. Marekom Havrilom, PhD. Podrobne s vami rozoberie všetky pracovné aspekty pôsobenia pedagogického asistenta v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Zameriame sa na jeho kvalifikačné predpoklady, úlohy a zodpovednosti, spôsob zaradenia do platových a pracovných tried, výkon 1. atestácie, spoluprácu s učiteľom a členmi školského podporného tímu, podporné opatrenia a oveľa viac.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Objednávky vo verejnej správe – ako ich správne vystaviť a zverejniť po zmenách od roku 2024

Zamestnanci verejnej správy, trápia vás otázky ohľadom vystavovania, obehu a zverejňovania objednávok? Alebo si neviete poradiť s novelou, ktorá v roku 2024 zaviedla nové termíny, upravila rozsah zverejňovaných údajov a priniesla tiež zmeny pri zverejňovaní dodatkov, objednávok v centrálnom portáli a podobne? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., ktorý pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe. Z prvej ruky tak získate overené informácie, postupy a odpovede na vaše otázky. Naučíte sa, ako správne zverejňovať objednávky, aké sú povinné údaje, ako kontrolovať ich vystavovanie a ako zabezpečiť obeh dokladov aj finančnú kontrolu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant