Verejná správa - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmami, výdavkami, právnymi úkonmi, inventarizáciou a ďalšími úkonmi majetkovej povahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je zároveň praktickým manuálom pre výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Na webinári nájdete v praktických príkladoch bližšie opísaný spôsob zostavenia kontroly, ďalej doklady, písomnosti, výstup z kontroly a aj časté nedostatky s návodmi, ako ich opraviť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 7. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení samosprávy v kocke

Ste mestom alebo obcou a hľadáte odborníka, ktorý vám zrozumiteľne objasní prípravu, vydávanie aj aplikáciu všeobecne záväzných nariadení (VZN)? Pod vedením doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., vám v kocke prinášame všetky dôležité informácie. Nielenže vám objasní činnosti, ktoré samospráva upravuje všeobecne záväznými nariadeniami, a tiež najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí, ale zároveň vám odpovie aj na vaše individuálne otázky k danej problematike.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie pokladnice v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Či už ste kontrolórom, alebo zamestnancom verejnej správy, na tomto 1,5-hodinovom webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou sa naučíte zabezpečiť jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice v roku 2023. Cieľom webinára je dať vám odpovede na množstvo otázok spojených s hmotnou zodpovednosťou pokladníka, s vedením pokladnice, s obehom pokladničných dokladov, ako aj s inventarizáciou pokladnice.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Praktický výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Nahliadnite spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou na výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Za 2 hodiny vám z pohľadu starostu, kontrolóra a zamestnancov verejnej správy porozpráva všetko, čo potrebujete vedieť o legislatívnych zásadách, súvisiacej dokumentácii a rovnako tak o jednotlivých krokoch v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Manuál sociálneho pracovníka miest a obcí – kompetencie, úlohy a spôsoby odbornej pomoci

Potrebujete získať základné znalosti o pojmoch, funkciách, kompetenciách a skúsenostiach pri výkone práce v rámci sociálnej práce?

Ste sociálnym pracovníkom a potrebujete hlbšie nahliadnuť na vaše povinnosti, kompetencie a spôsoby poskytovania odbornej pomoci klientovi? Potom si nenechajte ujsť webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., ktorá vám pomôže zorientovať sa v základných pojmoch, zrozumiteľne vám vysvetlí, aké sú vaše úlohy a poskytne k nim praktické návody.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 7. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Manuál komunitného plánovania sociálnych služieb miest a obcí (2. časť)

V 2. časti webinára zameraného na komunitné plánovanie sociálnych služieb sa zameriame spolu s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., na výsledný dokument – povieme si, ako má vyzerať a čo má obsahovať. Zároveň nahliadneme na finančné či personálne kapacity v tejto oblasti, pričom si povieme niekoľko odporúčaní, ako služby ponúkať efektívnejšie a účinnejšie. Do pozornosti si dáme taktiež úlohy sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní, pôsobnosť samospráv, vydávanie potvrdení atď..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Finančné operácie a ich kontrola v roku 2023 – pre starostov, kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Ste starostom, kontrolórom alebo zamestnancom vo verejnej správe a potrebujete získať hlbšie znalosti o finančných operáciách a ich kontrole v roku 2023? Na 1,5-hodinovom webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou získate základné informácie o tom, čo je a čo nie je finančná operácia. Zároveň sa dozviete, ako správne vykonať kontrolu príjmov, poskytnutia alebo použitia verejných financií, ako aj právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant