Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)

Cieľom tohto školenia je komplexne informovať účastníkov o legislatívnych novinkách, pravidlách a postupoch pri príprave verejného obstarávania, ako aj tvorbe súťažných podkladov. Ozrejmiť si môžete celý proces verejného obstarávania od základov až po samotnú aplikačnú prax, vďaka čomu si prídu na svoje nielen začiatočníci, ale aj účastníci s pokročilými vedomosťami z problematiky verejného obstarávania. Školenie je vedené JUDr. Petrom Kubovičom, ktorý je bývalým zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie a má viac ako 12-ročné skúsenosti v danej problematike. Pozornosť navyše venujeme aj stále horúcej téme „zákaziek, ich rozdeleniu a ich nedovolenému deleniu“.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Peter Kubovič
Bez DPH S DPH
Bratislava 5.2.2020 70,00 € 84,00 €

Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)

Cieľom tohto školenia je komplexne informovať účastníkov o legislatívnych novinkách, pravidlách a postupoch pri príprave verejného obstarávania, ako aj tvorbe súťažných podkladov. Ozrejmiť si môžete celý proces verejného obstarávania od základov až po samotnú aplikačnú prax, vďaka čomu si prídu na svoje nielen začiatočníci, ale aj účastníci s pokročilými vedomosťami z problematiky verejného obstarávania. Školenie je vedené JUDr. Petrom Kubovičom, ktorý je bývalým zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie a má viac ako 12-ročné skúsenosti v danej problematike. Pozornosť navyše venujeme aj stále horúcej téme „zákaziek, ich rozdeleniu a ich nedovolenému deleniu“.
Lektor sa počas programu zameria na celý proces verejného obstarávania – od základov až po samotnú aplikačnú prax, vďaka čomu si prídu na svoje nielen začiatočníci, ale aj účastníci s pokročilými vedomosťami z problematiky verejného obstarávania. Pozornosť navyše venujeme aj stále horúcej téme „zákaziek, ich rozdeleniu a ich nedovolenému deleniu“.
 • zákazky a ich rozdelenie – nedovolené delenie zákaziek (stále aktuálna téma plná otáznikov a nástrah)
 • podmienky účasti, ich určovanie a na čo si treba dávať pozor
 • zmluva – výsledok verejného obstarávania – najdôležitejší prvok – na čo nezabudnúť
 • proces – je síce zložitý, avšak pár krokov a ste v „hre“
 • čo sa hodnotí a čo radšej nie
 • a mnoho ďalšieho

  • HARMONOGRAM:
   08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
   09.00 – 11.00 prednáška
   11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
   12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

    

   Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

   Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

   Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.   Miesto konania:
   5. 2. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)