Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality

Aby ste boli neustále v obraze, organizujeme pre vás počas septembra sériu fyzických školení s RNDr. Jozefom Mihálom. Počas školení sa dozviete všetko podstatné o aktuálnom dianí v personálnej a mzdovej oblasti. Jednou z hlavných tém programu je aplikačná prax vysielania zamestnancov do členských štátov EÚ po 30. 7. 2020, kedy sa výrazne pozmenil koncept odmeňovania, rozšírili sa pracovné podmienky, zaviedlo sa krátkodobé a dlhodobé vysielanie a pod..

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Trenčín 30.9.2020 70,00 € 84,00 €

Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality

Aby ste boli neustále v obraze, organizujeme pre vás počas septembra sériu fyzických školení s RNDr. Jozefom Mihálom. Počas školení sa dozviete všetko podstatné o aktuálnom dianí v personálnej a mzdovej oblasti. Jednou z hlavných tém programu je aplikačná prax vysielania zamestnancov do členských štátov EÚ po 30. 7. 2020, kedy sa výrazne pozmenil koncept odmeňovania, rozšírili sa pracovné podmienky, zaviedlo sa krátkodobé a dlhodobé vysielanie a pod..
V rámci programu vás zoznámime aj tzv. s „Podnikateľským kilečkom“, ktoré zavádza vyše 100 zmien zákonov pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Venovať sa budeme tiež Projektu "Prvá pomoc", pričom si objasníme, ako je to s vyplácaním príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň a poradíme vám, ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B.

V závere školenia vám navyše J. Mihál predstaví pripravované zmeny od 1. 1. 2021 a poskytne vám priestor na diskusiu k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti či odvodov.

Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia ZDARMA:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Najnovšiu knihu Jozefa Mihála "Dôchodky"
 • Ďalšiu z kníh Jozefa Mihála vydaných v roku 2020 podľa vlastného výberu (Materská, Daňové a odvodové tipy, Zákonník práce, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Odvody)
 • Videoškolenie: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020


Program školenia:


 •  Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
 • kedy ide a kedy nejde o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb, koncernové vysielanie
 • zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica EÚ 2018/957
 • pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku
 • pracovné cesty do zahraničia, odvody (formulár A1) a dane

 

 • Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia
 • tzv. podnikateľské kilečko
 • vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia
 • komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

 

 • Projekt "Prvá pomoc" v jesenných mesiacoch
 • aktuálny stav projektu, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň
 • ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B

 

 • Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov
 • zmeny pripravované od 1.1.2021

 

Každý účastník dostane zdarma najnovšiu knihu Jozefa Mihála "Dôchodky" + zdarma ďalšiu z kníh vydaných v roku 2020 podľa vlastného výberu (Materská, Daňové a odvodové tipy, Zákonník práce, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Odvody). Ďalšie knihy si v prípade záujmu môžete zakúpiť na seminári za najvýhodnejšie ceny.

Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 - prednáška

11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

* Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

V cene je zahrnutý rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie a obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.


Miesta konania:
21.9.2020, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)
22.9.2020, Banská Bystrica - Zrušené - Hotel Lux, Námestie Slobody 2 (mapa)
23.9.2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
24.9.2020, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
25.9.2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
29.9.2020, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina (mapa)
30.9.2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)