• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 z pohľadu obcí, VÚC, štátnych fondov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 17.1.2022 70,00 € 84,00 €

Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 z pohľadu obcí, VÚC, štátnych fondov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 • Právna úprava individuálnej účtovnej závierky a termíny predloženia
 • Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky
 • Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka
 • Osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
 • Obsah poznámok individuálnej účtovnej závierky
 • Diskusia

Harmonogram webinára:
09:00 - 13:30 - prednáška spojená s diskusiou