Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020

Pozor, zmena termínu z 26.2.2020 na 11.3.2020
Okrem právnych úprav v zákone o dani z príjmu, sociálnom alebo zdravotnom poistení nastávajú v roku 2020 aj zmeny v Zákonníku práce. Počas webinára s obľúbenou lektorkou Júliou Pšenkovou si podrobne prejdeme všetky novinky v mzdovej učtárni, povieme si, ako bude vyzerať ich aplikačná prax a pozornosť venujeme aj stále aktuálnym témam, ako sú rekreačné poukazy alebo 13. a 14. platy.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Webinár 11.3.2020 50,00 € 60,00 €

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020

Pozor, zmena termínu z 26.2.2020 na 11.3.2020
Okrem právnych úprav v zákone o dani z príjmu, sociálnom alebo zdravotnom poistení nastávajú v roku 2020 aj zmeny v Zákonníku práce. Počas webinára s obľúbenou lektorkou Júliou Pšenkovou si podrobne prejdeme všetky novinky v mzdovej učtárni, povieme si, ako bude vyzerať ich aplikačná prax a pozornosť venujeme aj stále aktuálnym témam, ako sú rekreačné poukazy alebo 13. a 14. platy.

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.


1. Zákonník práce

- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

- príplatky ku mzde, 13. a 14. plat

- rekreačné preukazy

- ostatné zmeny

 

2. Sociálne poistenie        

- maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov

- maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu

- maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky

- odvodová úľava  

- ostatné zmeny

 

3. Zdravotné poistenie

- odvodová úľava                  

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

- ostatné zmeny                                                    

 

4. Daň zo závislej činnosti

- nezdaniteľná časť dane

- daňový bonus

- ostatné zmeny

 

5. Úprava životného minima

- vplyv na exekučné zrážky

- zmeny v exekúciách


Harmonogram:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška