• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Webináre
  • >>
  • Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR

Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR

Novinka

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý na webinári zhrnie a objasní, ako zdaniť benefity poskytované zamestnancom, a to podľa usmernenia, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu nesprávnej interpretácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. Na základe praxe z uplynulých dní vás lektor upozorní na najčastejšie chyby pri uplatňovaní nového ustanovenia o oslobodení nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi (v úhrnnej sume najviac 500 €) a odpovie na vaše prípadné otázky.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
01.08.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 1.8.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý na webinári zhrnie a objasní, ako zdaniť benefity poskytované zamestnancom, a to podľa usmernenia, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu nesprávnej interpretácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. Na základe praxe z uplynulých dní vás lektor upozorní na najčastejšie chyby pri uplatňovaní nového ustanovenia o oslobodení nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi (v úhrnnej sume najviac 500 €) a odpovie na vaše prípadné otázky.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2022 je príjmom oslobodeným od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i) ZDP]. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zzc ZDP sa ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP použije až na nepeňažné plnenie poskytnuté a zúčtované zamestnancom po 31. 12. 2021.

V praxi dochádzalo k rôznym interpretáciám uvedeného ustanovenia, preto Finančné riaditeľstvo SR vydalo k aplikácii tohto ustanovenia usmernenie.

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou