Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020

Novinka
Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 28.10.2020 28.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

 • Záznam z online seminára na 14 dní

Obsah

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom 
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
  • Mimoriadna situácia – vitamínové balíčky, testy zamestnancov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa

 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

 

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov)
 • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) – riziko: závislé vzťahy
 • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja


Nenárokovateľná DPH a daňový dosah

 • Zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
 • Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka

Špecifické výdavky – konfrontácia zákon verzus metodika FRSR

 • ubytovanie tretej osoby
 • zimné pneumatiky ako súčasť ocenenia MV
 • úhrada ubytovania u FO, ktorá nemá živnosť na ubytovacie služby
 • zaradenie budovy a zmena účelu využitia (preradenie v rámci odpisových skupín)

Likvidácia zásob a daňový výdavok


Harmonogram:
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou