Dôležitá novela Infozákona účinná od 1. januára 2023

V novembri 2022 bola v parlamente schválená dlho očakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon), ktorá prináša viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela zároveň reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Prináša tiež výrazné zmeny aj pre špecifické povinné osoby, ktorými sú štátne podniky, vodárne a štátne a verejné obchodné spoločnosti.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20.12.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Vladimír Pirošík
Bez DPH S DPH
Webinár 20.12.2022 50,00 € 60,00 €

Dôležitá novela Infozákona účinná od 1. januára 2023

V novembri 2022 bola v parlamente schválená dlho očakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon), ktorá prináša viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela zároveň reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Prináša tiež výrazné zmeny aj pre špecifické povinné osoby, ktorými sú štátne podniky, vodárne a štátne a verejné obchodné spoločnosti.

Webinár potrvá 2 hodiny pod vedením advokáta Vladimíra Pirošíka, ktorý je spoluautorom Infozákona a skúseným praktikom. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.

Webinár je určený všetkým povinným osobám podľa § 2 Infozákona, t.j. ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej štátnej správy, samosprávam, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, zdravotným poisťovniam, štátnym podnikom, vodárňam, verejným obchodným spoločnostiam.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • predstavenie novely zákona o slobode informácií účinnej od 1. januára 2023
  • zmeny v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť
  • nové obmedzenia v prístupe k informáciám v záujme ochrany pred ujmou v hospodárskej súťaži
  • šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej obrany
  • novinky pri povinnom zverejňovaní kontraktov na centrálnom registri zmlúv
  • odpovede na otázky účastníkov

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou