Interné smernice a riadiace akty vo verejnej správe

Novinka

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vám na webinári priblíži, čo všetko je potrebné interne zapracovať formou smernice, ktoré smernice požadujú kontroly a NKÚ SR, aké chyby boli pri kontrolách zistené, a v neposlednom rade, ako tieto smernice správne vypracovať. Samotné vzory smerníc vám navyše budú poskytnuté ako pomôcka do praxe. Webinár je učený rovnako pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj pre samosprávy, školy, kultúrne zariadenia, štátne fondy a ďalšie subjekty verejnej správy.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
28.9.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 28.9.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Interné smernice a riadiace akty vo verejnej správe

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vám na webinári priblíži, čo všetko je potrebné interne zapracovať formou smernice, ktoré smernice požadujú kontroly a NKÚ SR, aké chyby boli pri kontrolách zistené, a v neposlednom rade, ako tieto smernice správne vypracovať. Samotné vzory smerníc vám navyše budú poskytnuté ako pomôcka do praxe. Webinár je učený rovnako pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj pre samosprávy, školy, kultúrne zariadenia, štátne fondy a ďalšie subjekty verejnej správy.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní
 • Vzorové smernice (smernica o finančnej kontrole, smernica o vedení účtovníctva, smernica o obehu účtovných dokladov, smernica o sťažnostiach a tiež smernica o protispoločenskej činnosti)

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Webinár odpovedá na otázky:

 1. Čo všetko je potrebné interne zapracovať formou smernice?
 2. Aké smernice požadujú kontroly a NKÚ SR?
 3. Ktoré smernice určite musíme mať spracované?
 4. Aké smernice netreba vypracovávať?
 5. Aké sú upozornenia kontrolného orgánu k interným aktom a ich aktualizáciám?
 6. Môžeme doplňovať aktuálnu smernicu o nový text alebo zákonné texty?
 7. Ako správne číslovať interné smernice?

Interný predpis podlieha jednotlivému spôsobu číslovania, a to podľa zámeru zostavovateľa, respektíve kompetentných osôb. Medzi časté formálne kontrolné zistenia, ktorým sa lektor bližšie bude venovať, patria najmä:

 1. neurčenie účinnosti a okruhu pôsobnosti daného interného predpisu,
 2. neaktualizovanie interných predpisov,
 3. nevedenie evidencie a uchovanie interných predpisov,
 4. nečíslovanie interných predpisov.

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári, štatutári, hospodári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií, zamestnanci škôl a zariadení, kontrolóri, štatutári, zástupcovia riaditeľov a podobne.

Obsah webinára

 1. Interné smernice – postup, správnosti a charakter
 2. Aké sú povinné smernice?
 3. Aké sú odporúčané smernice?
 4. Upozornenia lektora z vykonaných kontrol
 5. Diskusia, bonusy
 6. Záver

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou