Likvidácia obchodnej spoločnosti od 1.10.2020 (s.r.o., a.s., v.o.s.)

S účinnosťou od 1.10.2020 sa v dôsledku novelizácie Obchodného zákonníka podstatne zmenili podmienky pre likvidáciu obchodných spoločností. Na webinári sa dozviete, aké sú aktuálne pravidlá a v čom je nová právna úprava prísnejšia. Porovnaním s predchádzajúcou právnou úpravou získate praktické informácie o všetkých aktuálnych povinnostiach tak, aby ste likvidáciu spoločnosti mohli naplánovať efektívne a so znalosťou všetkých súvislostí.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Webinár 26.10.2020 26.10.2020 70,00 € 84,00 €

Likvidácia obchodnej spoločnosti od 1.10.2020 (s.r.o., a.s., v.o.s.)

S účinnosťou od 1.10.2020 sa v dôsledku novelizácie Obchodného zákonníka podstatne zmenili podmienky pre likvidáciu obchodných spoločností. Na webinári sa dozviete, aké sú aktuálne pravidlá a v čom je nová právna úprava prísnejšia. Porovnaním s predchádzajúcou právnou úpravou získate praktické informácie o všetkých aktuálnych povinnostiach tak, aby ste likvidáciu spoločnosti mohli naplánovať efektívne a so znalosťou všetkých súvislostí.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára počas 14dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

 • zrušenie spoločnosti – právny rámec,
 • prehľad relevantnej právnej úpravy,
 • vstup do likvidácie,
 • výber, ustanovenie, postavenie, zánik funkcie a odmena likvidátora,
 • zoznam veriteľov,
 • zoznam majetku,
 • dodatočná likvidácia,
 • daňové, účtovné a iné právne súvislosti,
 • prechodné ustanovenia,
 • diskusia a otázky.

Harmonogram:
09.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 - prednáška