Medzinárodná kamiónová doprava a DPH

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií. Každý dopravca navyše musí pozorne sledovať vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únií. Na webinári s daňovým poradcom vám preto prinášame komplexný prehľad o medzinárodnej kamiónovej doprave z pohľadu aktuálneho znenia zákona o DPH a tiež samotnej praxe.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Webinár 29.10.2020 29.10.2020 70,00 € 84,00 €

Medzinárodná kamiónová doprava a DPH

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií. Každý dopravca navyše musí pozorne sledovať vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únií. Na webinári s daňovým poradcom vám preto prinášame komplexný prehľad o medzinárodnej kamiónovej doprave z pohľadu aktuálneho znenia zákona o DPH a tiež samotnej praxe.
Program webinára sme pre vás zostavili tak, aby ste si počas jediného dňa stihli ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce sa prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombináciami, doplnkových služieb pri preprave, nájme dopravných prostriedkov alebo prepravy tovarov spojených s vývozom a dovozom tovaru. Venovať sa budeme aj ďalším činnostiam, akou je „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami, odpočet dane, vznik daňovej povinnosti, uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze, vyplňovanie kontrolného výkazu alebo vyhotovenie faktúr.

Z webinára si tak odnesiete podrobný návod, aké má slovenský podnikateľ povinnosti z hľadiska DPH alebo ako má slovenská spoločnosť, ktorá je alebo nie je platiteľ DPH, postupovať v závislosti od miesta dodania služby alebo od osoby zákazníka.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára počas 14 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka

  • (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)

 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia

  • (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)

 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru

  • (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)

 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami

 • Odpočet dane

  • (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)

 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka

 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze

 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze)

 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)


Harmonogram:
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou