Mzdy pre začiatočníkov

Na webinári s Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie mzdovej agendy – a to od spracovania miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, až po vyplňovanie ďalších povinných výkazov či archiváciu povinných dokumentov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár 29.6.2021 29.6.2021 70,00 € 84,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/mzdy-pre-zaciatocnikov/p-1571996.xhtml" target="_blank">Školenie</a> 0,00 € 0,00 €

Mzdy pre začiatočníkov

Na webinári s Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie mzdovej agendy – a to od spracovania miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, až po vyplňovanie ďalších povinných výkazov či archiváciu povinných dokumentov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Mzdy – úvod

 • Základné mzdové termíny a pojmy (Zákonník práce)
 • Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Výpočet miezd zamestnancov

 • Výpočet miezd a ich kontrola
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Náhrada mzdy a prekážky v práci (aj v súvislosti s COVID-19)
 • Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet
 • Odstupné, odchodné
 • Mzdová evidencia
 • Náležitosti výplatnej pásky

Odvodová a daňová povinnosť

 • Sociálna poisťovňa – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Zdravotné poisťovne – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Daňový úrad – daň zo mzdy, registračné a oznamovacie povinnosti

Výkazníctvo
 • Povinné výkazy, tlačivá a ich vyplnenie

Sociálny fond

Dokumentácia a jej archivácia
 • Mzdová dokumentácia a lehoty archivácie

Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou