Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022

Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. Čo sa pre základné školy mení v organizácii vyučovania, pri dozore, v školských dokumentoch, v hodnotení žiakov, v inkluzívnom vzdelávaní, v externom testovaní a v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
24. 8. 2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 24.8.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022

Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. Čo sa pre základné školy mení v organizácii vyučovania, pri dozore, v školských dokumentoch, v hodnotení žiakov, v inkluzívnom vzdelávaní, v externom testovaní a v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Obsah webinára

 1. Zmeny v organizácii základnej školy a školského vyučovania
 2. Kto môže po novom vykonávať dozor v škole?
 3. Ako implementovať znenie novej vyhlášky do školských dokumentov?
 4. Zmeny vo vyhláške vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
 5. Ako si má riaditeľ školy zorganizovať poradné orgány?
 6. Úpravy v externom testovaní (T-9)
 7. Získanie nižšieho stredného vzdelania
 8. Hodnotenie správania žiakov so ŠVVP
 9. Diskusia

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou