• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Webináre
  • >>
  • Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“

Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“

Novinka

Na uvedenom webinári účastníkom predstavíme nový rámcový dokument OECD, ktorý bol v dôsledku pandémie COVID-19 prijatý v oblasti transferového oceňovania. Jednotlivé štáty pristupujú k tejto situácii individuálne, preto vznikajú rôzne osobitné pokyny alebo príručky zohľadňujúce lokálne podmienky.
My si predstavíme postupy definované v tomto usmernení, prispôsobené našim slovenským špecifikám. Vzhľadom na to, že aj Slovenská finančná správa si uvedomuje potrebu zadefinovať rámcové pravidlá v tejto oblasti, čím by zaistila istú formu daňovej istoty pre daňové subjekty, pripravuje v tejto oblasti vlastné usmernenie, ktorého obsah bude taktiež predmetom našej pozornosti.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 2.7.2021 2.7.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“

Na uvedenom webinári účastníkom predstavíme nový rámcový dokument OECD, ktorý bol v dôsledku pandémie COVID-19 prijatý v oblasti transferového oceňovania. Jednotlivé štáty pristupujú k tejto situácii individuálne, preto vznikajú rôzne osobitné pokyny alebo príručky zohľadňujúce lokálne podmienky.
My si predstavíme postupy definované v tomto usmernení, prispôsobené našim slovenským špecifikám. Vzhľadom na to, že aj Slovenská finančná správa si uvedomuje potrebu zadefinovať rámcové pravidlá v tejto oblasti, čím by zaistila istú formu daňovej istoty pre daňové subjekty, pripravuje v tejto oblasti vlastné usmernenie, ktorého obsah bude taktiež predmetom našej pozornosti.
Danou problematikou vás bude sprevádzať Ing. Silvia Karelová, ktorá vám bližšie objasní, ako tieto nové usmernenia riešia problémy transferového oceňovania, kde sa prejavujú dosahy pandémie Covid-19 v najväčšej miere.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Nový rámcový dokument, ktorého pôsobnosť bude hlavnou témou uvedeného webinára, sa zameriava na to, akým spôsobom aplikovať existujúce pravidlá transferového oceňovania na problémy súvisiace s pandémiou a poskytuje všeobecný návod, ako riešiť štyri prioritné otázky: analýzu porovnateľnosti, alokáciu strát a nákladov súvisiacich s dôsledkami pandémie Covid-19, posúdenie programov štátnej pomoci a postup pri vydávaní rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia.


Harmonogram webinára
09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou