Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky – praktický návod

Ing. Soňa Ugróczy vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako využiť úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 20.12.2021 20.12.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky – praktický návod

Ing. Soňa Ugróczy vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako využiť úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená.
Zavedenie mechanizmu opravy základu dane, ak sa pohľadávka stane nevymožiteľnou, je novou možnosťou, ako si prinavrátiť DPH, ak platiteľ dane (dodávateľ) nedostal zaplatené.
Využite novú úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená. Aké sú dosahy na odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávky a odpočítal si DPH.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Podmienky pre uplatnenie opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH
  • Kritéria, kedy je pohľadávka nevymožiteľná
  • Vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (ako vykazovať opravu v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze)
  • Obdobie na vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  • Vplyv následného prijatia platby po oprave základu dane § 25a ods. 3 zákona o DPH
  • Kedy nie je možné vykonať opravu základu dane (vplýva odpis pohľadávky na zánik práva na opravu)?
  • Pravidlá pre vyhotovenie opravného dokladu pri oprave základu dane podľa § 25a a jeho náležitosti
  • Aké sú povinnosti odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávku a uplatnil si napriek tomu odpočítanie dane
  • Oprava odpočítanej dane a jej vykazovanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze a záznamoch
  • Diskusia

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou