• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe

Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe

Vplyvom pandémie COVID-19 došlo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k viacerým nepredvídateľným opatreniam. Neustále zmeny v ich obsahu a trvaní aj chýbajúce usmernenia vysvetľujúce detaily aplikácie opatrení však v praxi vytvorili pre zamestnávateľov neľahkú situáciu. Spolu s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, sa na uvedenom webinári zorientujete v jednotlivých opatreniach tak, aby ste neporušovali práva zamestnancov, ale naopak, aby ste im zabezpečili nevyhnutné a prijateľné podmienky na výkon práce či už na pracovisku, alebo cez home office.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 5.10.2021 5.10.2021 50,00 € 60,00 €

Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe

Vplyvom pandémie COVID-19 došlo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k viacerým nepredvídateľným opatreniam. Neustále zmeny v ich obsahu a trvaní aj chýbajúce usmernenia vysvetľujúce detaily aplikácie opatrení však v praxi vytvorili pre zamestnávateľov neľahkú situáciu. Spolu s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, sa na uvedenom webinári zorientujete v jednotlivých opatreniach tak, aby ste neporušovali práva zamestnancov, ale naopak, aby ste im zabezpečili nevyhnutné a prijateľné podmienky na výkon práce či už na pracovisku, alebo cez home office.
Rozsiahly priestor preto venujeme diskusii a konzultáciám problematických situácií a problémov, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Legislatívne zmeny v súvislosti s mimoriadnou situáciou v pracovnoprávnych vzťahoch a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Aktuálne opatrenia
 • Zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Možnosti zamestnávateľa získavať informácie o zdravotnom stave zamestnanca, očkovaní a výsledkoch testov
 • Prekážky v práci
 • Dovolenka
 • „Home office“ a jeho regulácia
 • Otázky a odpovede

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou