Personalistika komplexne

Na dvojdňovom webinári s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár: 13.-14. 10.2021 13.-14. 10.2021 140,00 € 168,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/personalistika-komplexne-pre-zaciatocnikov-a-mierne-pokrocilych/p-1571999.xhtml" target="_blank">Školenie</a> 0,00 € 0,00 €

Personalistika komplexne

Na dvojdňovom webinári s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov.
Počas webinára vás navyše pripravíme aj na možnú kontrolu zo strany inšpekcie práce. Vyskúšame si jej priebeh, povieme si, aké má inšpektor právomoci, aké sankcie vám hrozia a taktiež, aké dokumenty ste povinný zostaviť a predostrieť.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona

 • Nábor a výber zamestnanca
 • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru

 • Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
 • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
 • Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory

Osobný spis zamestnanca

 • Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
 • Obsah osobného spisu

Rozvrhnutie pracovného času

 • Rovnomerné
 • Nerovnomerné
 • Zmennosť
 • Evidencia pracovného času

Disciplinárne spory

 • Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
 • Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov

 • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
 • Zákaz diskriminácie

Zánik pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
 • Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
 • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
 • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Inšpekcia práce a jej priebeh

 • Čo je inšpekcia práce
 • Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
 • Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
 • Výsledok inšpekcie práce
 • Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou