• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – právnické osoby

Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – právnické osoby

Daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy vás na tomto webinári podrobne prevedie umorovaním daňovej straty, pričom samotné postupy si vyskúšate priamo na praktických príkladoch. Na konci dňa tak budete vedieť samostatne umorovať daňovú stratu a zároveň budete disponovať všetkými potrebnými vedomosťami. Napr. budete poznať, aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, ktoré pravidlá umorovania sú platné do 1. 1. 2020 a ktoré platia od roku 2020, kedy môže daňová strata vzniknúť, ako zistíme jej výšku alebo aj to, ako daňovú stratu využiť na zníženie daňovej povinnosti v budúcnosti.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 22.9.2021 22.9.2021 50,00 € 60,00 €

Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – právnické osoby

Daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy vás na tomto webinári podrobne prevedie umorovaním daňovej straty, pričom samotné postupy si vyskúšate priamo na praktických príkladoch. Na konci dňa tak budete vedieť samostatne umorovať daňovú stratu a zároveň budete disponovať všetkými potrebnými vedomosťami. Napr. budete poznať, aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, ktoré pravidlá umorovania sú platné do 1. 1. 2020 a ktoré platia od roku 2020, kedy môže daňová strata vzniknúť, ako zistíme jej výšku alebo aj to, ako daňovú stratu využiť na zníženie daňovej povinnosti v budúcnosti.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Definícia daňovej straty – porovnanie s účtovnou stratou

 • pravidlá odpočítania daňovej straty:
  • obdobie, počas ktorého možno umorovať daňové straty
  • podmienky odpočítania daňovej straty
  • kedy zaniká právo na odpočet daňovej straty
  • pravidlá pre umorovanie daňovej straty právnym nástupcom
  • umorovanie straty v prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia alebo hospodárskeho roku
 • nárok na odpočet daňovej straty podľa platných pravidiel od roku 2020 do výšky 50 % základu dane – čo to znamená v praxi
 • podmienky odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov, straty 2016 – 2019
 • podmienky odpočtu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia po 1.1.2020 (2020 ...)
 • súbeh daňových strát podľa starých a nových pravidiel umorovania
 • umorenie daňovej straty podľa lex korona a jej dosah na ďalšie roky
 • vykazovanie v daňovom priznaní právnických osôb

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou