Právne minimum a správne postupy vo verejnej správe

Novinka

Pôsobenie vo verejnej správe si vyžaduje relevantné znalosti právnych predpisov, pretože zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré v tejto oblasti pôsobia, sú pod neustálym dohľadom a kontrolou. Nesprávne rozhodnutie alebo postup v rôznych situáciách môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť, správne konanie o uloženie pokuty, konania o náhradu škody a pod. Tento webinár vás prevedie najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi vo verejnej správe. Taktiež poskytneme vzory pre jednotlivé dôležité oblasti – pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 10.6.2021 10.6.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Právne minimum a správne postupy vo verejnej správe

Pôsobenie vo verejnej správe si vyžaduje relevantné znalosti právnych predpisov, pretože zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré v tejto oblasti pôsobia, sú pod neustálym dohľadom a kontrolou. Nesprávne rozhodnutie alebo postup v rôznych situáciách môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť, správne konanie o uloženie pokuty, konania o náhradu škody a pod. Tento webinár vás prevedie najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi vo verejnej správe. Taktiež poskytneme vzory pre jednotlivé dôležité oblasti – pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Trestnoprávne súvislosti vo verejnej správe

 • Trestné činy a tresty
 • Podmienky zbavenia sa trestnej zodpovednosti
 • Náhrada škody spôsobenej trestným činom

 

Pracovnoprávne vzťahy a najčastejšie chyby

 • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme verzus Zákonník práce
 • Chyby pri skončení pracovného pomeru
 • Správny postup pri porušení disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru

 

Ako správne vybrať typ zmluvy

 • Rozdiely medzi obchodnou/občianskou/pracovnou zmluvou
 • Pozitívne a negatívne dosahy

 

Náhrada a vymáhanie škody 

 • Škoda spôsobená zamestnancom
 • Postup pri vymáhaní škody

 

BOZP a GDPR

 • Najdôležitejšie povinnosti pri BOZP a GDPR
 • Postup pri uplatňovaní povinností BOZP a GDPR

 

Štátne kontroly a OČTK

 • Ako sa brániť pri štátnej kontrole
 • Právne prostriedky pri štátnej kontrole
 • Orgán činný v trestnom konaní
 • Inšpektorát práce
 • Úrad na ochranu osobných údajov

 

Vysvetlivky k poskytnutej vzorovej dokumentácii


Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška