Právne minimum pre podnikateľov a spoločnosti

Novinka

Tento webinár vás prevedie najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi pri rozhodnutiach, z ktorých podnikateľom a majiteľom spoločností vyplývajú právne následky. Taktiež poskytneme vzory pre jednotlivé dôležité právne oblasti pri podnikaní (pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.).

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 11.5.2021 11.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Právne minimum pre podnikateľov a spoločnosti

Tento webinár vás prevedie najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi pri rozhodnutiach, z ktorých podnikateľom a majiteľom spoločností vyplývajú právne následky. Taktiež poskytneme vzory pre jednotlivé dôležité právne oblasti pri podnikaní (pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.).
Webinár vám zároveň poskytne odpovede na aktuálne najčastejšie otázky z praxe, napr. ako správne vybrať typ zmluvy, kedy sa dopustí trestného stíhania podnikateľ a kedy spoločnosť, ako správne postupovať pri porušení disciplíny, aké sú najčastejšie chyby pri skončení pracovného pomeru, ako správne uzatvoriť online zmluvu s podnikateľom, ako sa brániť pri štátnej kontrole a podobne.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Trestná zodpovednosť podnikateľov a spoločností

- Kedy sa dopustí trestného stíhania podnikateľ a kedy spoločnosť

- Najčastejšie trestné činy

- Vylúčenie trestnej zodpovednosti podnikateľov a spoločností


Ako správne vybrať typ zmluvy

- Rozdiely medzi obchodnou/občianskou/pracovnou zmluvou

- Pozitívne a negatívne dosahy výberu jednotlivých zmlúv


Náhrada a vymáhanie škody 

- Škoda spôsobená zamestnancom (štvornásobok alebo skutočná škoda)

- Škoda spôsobená podnikateľom alebo spoločnosťou

- Postup pri vymáhaní škody


Pracovnoprávne vzťahy – najčastejšie chyby

- Chyby pri skončení pracovného pomeru

- Správny postup pri porušení disciplíny

- Správny postup pri skončení pracovného pomeru


Online zmluvy

- Ako správne uzatvoriť online zmluvu s podnikateľom

- Práva a povinnosti pri obchodovaní online

- Ako správne uzatvoriť online zmluvu so spotrebiteľom


BOZP a GDPR

- Najdôležitejšie povinnosti pri BOZP a GDPR


Štátne kontroly a OČTK

- Ako sa brániť pri štátnej kontrole

- Právne prostriedky pri štátnej kontrole

- Trestné stíhanie podnikateľov a spoločností

- Inšpektorát práce

- Úrad na ochranu osobných údajov

- Slovenská obchodná inšpekcia


Vysvetlivky k poskytnutej vzorovej dokumentácii


Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška