Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2019/2020, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár 24.1.2020 40,00 € 48,00 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2019/2020, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára.

Okrem základných teoretických vedomostí, ktorými by ste mali nevyhnutne disponovať, sa počas webinára dozviete najmä praktické informácie napríklad aj o tom, na čo nesmiete zabudnúť pri prechode do nového účtovného roka, aké sú aktuálne lehoty pre toto zúčtovacie obdobie alebo aké zmeny nastali v tlačivách pre rok 2019. Počas webinára si navyše pripomenieme najdôležitejšie zmeny v roku 2019 a priblížime si, aké novinky nastanú v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmov, v sociálnom a zdravotnom poistení už od 1. 1. 2020.


Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.


1. Legislatívne zmeny k 1. 1. 2020 – Zákonník práce
    - minimálna mzda
    - minimálne mzdové nároky
    - príplatky
2. Sociálne a zdravotné poistenie – parametre platné na rok 2020
3. Zákon o dani z príjmov – parametre platné na rok 2020 a iné novinky
4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
    - lehoty, termíny
    - nezdaniteľné časti základu dane a iné úľavy
    - daňový bonus na dieťa
    - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
    - výpočet RZD a jeho zúčtovanie so zamestnancom
    - preplatky/nedoplatky RZD
    - darovanie 2 % dane
    - daňové tlačivá – zmenyHarmonogram:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška