Správa registratúry a archív organizácie v školách, mestských a obecných úradoch

So správou registratúry, archívom organizácie a tiež s prácou v systéme e-Government vás na tomto webinári oboznámi PhDr. Nováková. Je určený pre školy, mestské a obecné úrady, ktoré sa zorientujú vo svojich aktuálnych povinnostiach a samotnú prácu pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov poznajú z praktickej stránky. Okrem potrebných zručností k ukladaniu, hodnoteniu a vyraďovaniu záznamov si navyše osvojíte aj zručnosti k tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Veronika Nováková PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 25.5.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Správa registratúry a archív organizácie v školách, mestských a obecných úradoch

So správou registratúry, archívom organizácie a tiež s prácou v systéme e-Government vás na tomto webinári oboznámi PhDr. Nováková. Je určený pre školy, mestské a obecné úrady, ktoré sa zorientujú vo svojich aktuálnych povinnostiach a samotnú prácu pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov poznajú z praktickej stránky. Okrem potrebných zručností k ukladaniu, hodnoteniu a vyraďovaniu záznamov si navyše osvojíte aj zručnosti k tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/20020 Z. z. – s účinnosťou od 1. 1. 2021
 • Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68 zo 4. marca 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (zmeny niektorých úložných lehôt)
 • Evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
 • E-Government a správa záznamov
 • Zásady, možnosti, prax
 • Agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
 • Tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • Zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
 • Ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
 • Vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy


Harmonogram:
09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou