Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov

Pod vedením PhDr. Jozefu Sýkoru,MBA (finančný kontrolór) pre vás organizujeme webinár, ktorý je zároveň praktickým sprievodcom pre zamestnancov úseku ekonomiky a účtovníctva pri výkone finančnej kontroly. V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. dvoch už účinných noviel zákona) a pripravovanej novely s plánovanou účinnosťou od marca 2021 si krok po kroku vysvetlíme, ako postupovať pred a počas výkonu finančnou kontrolou.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 10.3.2021 10.3.2021 70,00 € 84,00 €

Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov

Pod vedením PhDr. Jozefu Sýkoru,MBA (finančný kontrolór) pre vás organizujeme webinár, ktorý je zároveň praktickým sprievodcom pre zamestnancov úseku ekonomiky a účtovníctva pri výkone finančnej kontroly. V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. dvoch už účinných noviel zákona) a pripravovanej novely s plánovanou účinnosťou od marca 2021 si krok po kroku vysvetlíme, ako postupovať pred a počas výkonu finančnou kontrolou.

V rámci obsahu webinára sa dozviete napr., čo všetko sa má overiť základnou finančnou kontrolou, či je možné v praxi používať pečiatku k jej výkonu, prípadne či je alebo nie je potrebné mať internú smernicu k finančnej kontrole. Na základe vykonaných kontrol za posledné roky sa lektor taktiež venuje otázkam, ktoré najčastejšie trápia subjekty verejnej správy pri samotnom výkone finančnej kontroly.

Bonus pre účastníkov: Účastníci majú možnosť konzultovať vlastné výstupy z finančných kontrol počas a aj po skončení seminára.

Obsah webinára

Sme si vedomí, že mnoho subjektov má v súčasnosti sťažené podmienky, a preto  je webinár spracovaný na základe mimoriadnej situácie – z prostredia domova, pri práci na diaľku či s cieľom správneho zastupovania zamestnancov.

Kontroly boli lektorom vykonané v prostredí mestskej časti Bratislava – Petržalka, zriadených organizácií v územnej samospráve (hlavné mesto SR Bratislava), Tanečného divadla Ifjú Szivek, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a podobne.

Seminár je vhodný  pre zamestnancov finančných oddelení, účtovníkov, ekonómov, ako aj majetkárov a tiež mzdárov vo verejnej správe a územnej samospráve obcí a miest či vyšších územných celkov. Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe, a to napríklad aj:

Objasnenie otázok:

 • Aké sú vhodné vyjadrenia a majú zamestnanci označiť alebo zakrúžkovať vyjadrenia vykonať alebo pokračovať či vymáhať finančnú operáciu?
 • Kto môže podpisovať so zamestnancom výkon základnej finančnej kontroly?
 • Ako vykonať finančnú kontrolu na diaľku?
 • Ako uviesť správne podpis zamestnanca a na diaľku aj podpis vedúceho zamestnanca?
 • Ako vykonať finančnú kontrolu bez prítomnosti zamestnancov?
 • Aký je správny doklad alebo pečiatka na vykonanie základnej finančnej kontroly?
 • Čo plánuje novela zákona pre podmienky finančnej kontroly?


Cieľová skupina:

Zamestnanci subjektov verejnej správy (štátne organizácie, ministerstvá, štátne fondy, príspevkové a rozpočtové organizácie štátu), ako aj zamestnanci obcí, miest, škôl, školských zariadení a iných rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií a iné právnické osoby vo verejnej správe, poisťovne

 1. Základná finančná kontrola a jej aktuálny stav
 2. Náležitosti finančnej kontroly
 3. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly
 4. Konzultácie s lektorom
 5. Diskusia a zhrnutie
 6. Záver


Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:00 - prednáška