Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022

Novinka

Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Webinár 8.2.2022 8.2.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022

Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku.
Účastníkom bude navyše predstavený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý má vyriešiť aktuálne pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Vplyv noviel Obchodného zákonníka na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, povinnosti pre účtovníctvo  a daň z príjmov
  • Peňažné a nepeňažné  vklady do ZI, príspevky do kapitálového fondu z príspevkov 
  • Povinnosť účtovať na účtoch vlastného imania v nadväznosti na povinnosti ustanovené Obchodným zákonníkom
  • Úhrada straty spoločníkom
  • Doplnenie rezervného fondu
  • Obmedzenia výplaty podielu na zisku v nadväznosti na povinnosti Obchodného zákonníka
  • Zmena štruktúry vlastného imania
  • Pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku
  • Diskusia

Harmonogram webinára:
13:00 – 14:30 - prednáška
14:30 – 15:00 - prestávka
15:00 – 16:00 - prednáška spojená s diskusiou