Vyjednávanie v obchodných vzťahoch

Vyjednávanie o obchodnej zmluve, urovnaní sporu, podmienkach ukončenia zmluvného vzťahu, zaplatení pohľadávky a pod. nie je len otázkou individuálnych zručností „vyjednávača“, ale aj otázkou toho, či jeho konanie a správanie sa je ešte dovolené alebo už zakázané.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 25.6.2021 25.6.2021 70,00 € 84,00 €

Vyjednávanie v obchodných vzťahoch

Vyjednávanie o obchodnej zmluve, urovnaní sporu, podmienkach ukončenia zmluvného vzťahu, zaplatení pohľadávky a pod. nie je len otázkou individuálnych zručností „vyjednávača“, ale aj otázkou toho, či jeho konanie a správanie sa je ešte dovolené alebo už zakázané.
Webinár je určený všetkým podnikateľom a osobám, ktoré sa za spoločnosti zúčastňujú procesu uzatvárania zmlúv, urovnávania sporov, vymáhania pohľadávok a pod. Vysvetlíme si zákonné limity a základný právny rámec, ktorý musí ovládať každý, kto sa zúčastňuje tohto procesu. Vysvetlíme si aj možnosti, ako predísť súdnemu sporu alebo ho urovnať s ideálnym výsledkom win-win.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Návrh zmluvy, rokovanie o obsahu a uzavretie zmluvy

 • Dobré mravy
 • Nekalé zmluvné podmienky a obchodná prax
 • Právny rámec a limity pri vyjednávaní a rokovaní
 • Záväznosť predloženého návrhu
 • Protinávrh a jeho prípustnosť
 • Akceptácia návrhu a moment uzavretia zmluvy  

 

Mimosúdne a súdne riešenie sporu

 • Postup pri mimosúdnom riešení sporu
 • Zákonné limity a právny rámec mimosúdneho riešenia sporu
 • Uzavretie dohody počas súdneho konania

 

Vymáhanie pohľadávky, mimosúdne a súdne riešenia

 • Čo všetko je možné vymáhať mimosúdne
 • Zmluvná pokuta/úrok z omeškania/náhrada škody
 • Postup pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška