Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY

Situácie, kedy vám obchodný partner alebo zákazník nezaplatí faktúru, mešká so splatnosťou, žiada o odklad a pod. sa stávajú bežnou súčasťou podnikania. Spoločnosť alebo podnikateľ by v súčasnej dobe mal pri nakladaní so svojim majetkom určite vedieť ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou alebo prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu. Na webinári Vás prevedieme praktickou stránkou vymáhania pohľadávok s príkladmi z praxe. Čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená, tým je menší predpoklad jej vymoženia.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 20.5.2022 70,00 € 84,00 €

Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY

Situácie, kedy vám obchodný partner alebo zákazník nezaplatí faktúru, mešká so splatnosťou, žiada o odklad a pod. sa stávajú bežnou súčasťou podnikania. Spoločnosť alebo podnikateľ by v súčasnej dobe mal pri nakladaní so svojim majetkom určite vedieť ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou alebo prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu. Na webinári Vás prevedieme praktickou stránkou vymáhania pohľadávok s príkladmi z praxe. Čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená, tým je menší predpoklad jej vymoženia.
Účastník webinára obdrží vzory ako ručiteľský záväzok, predžalobnú výzvu, splátkový kalendár atď.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • ako si overiť obchodného partnera alebo zákazníka
 • ako čo najjednoduchšie zabezpečiť záväzok
 • aké zmluvné dojednania by nemali chýbať v zmluve
 • spôsoby predchádzania vzniku pohľadávky/dlhu
 • prvé kroky po omeškaní s platením faktúry
 • postupy pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky
 • postup pri rokovaniach o zaplatení dlhu
 • náležitosti mimosúdnej dohody
 • náležitosti splátkového kalendára (dlh je splatný pri omeškaní čo i len s jednou splátkou)
 • súdne vymáhanie pohľadávky, postupy a výdavky
 • riziká pri súdnom vymáhaní pohľadávky
 • proces, dĺžka a vymožiteľnosť pohľadávky v súdnom konaní
 • exekučné vymáhanie pohľadávky
 • účastník webinára obdrží potrebné vzory pre vymáhanie pohľadávok

Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou