Vysielanie zamestnancov (vodičov) po zmene Zákonníka práce k 2. 2. 2022

Od 2. februára 2022 bude účinnou novela Zákonníka práce a iných predpisov, ktorá podrobnejšie upraví problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia na výkon prác pri poskytovaní služieb. Zmeny sa týkajú vysielania vodičov pri preprave tovaru a cestujúcich. Zamestnávateľom vodičov pribudnú povinnosti pri vysielaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy. Najmä oznamovanie vyslania a vybavenie vodičov príslušnými dokladmi, ktoré môžu byť v členských štátoch Európskej únie kontrolované. Na webinári s Miroslavou Mošonovou, ktorá pôsobí v Inšpekcii práce, sa budeme zaoberať obsahom aj praktickou aplikáciou tejto novej právnej úpravy.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 1.2.2022 1.2.2022 50,00 € 60,00 €

Vysielanie zamestnancov (vodičov) po zmene Zákonníka práce k 2. 2. 2022

Od 2. februára 2022 bude účinnou novela Zákonníka práce a iných predpisov, ktorá podrobnejšie upraví problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia na výkon prác pri poskytovaní služieb. Zmeny sa týkajú vysielania vodičov pri preprave tovaru a cestujúcich. Zamestnávateľom vodičov pribudnú povinnosti pri vysielaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy. Najmä oznamovanie vyslania a vybavenie vodičov príslušnými dokladmi, ktoré môžu byť v členských štátoch Európskej únie kontrolované. Na webinári s Miroslavou Mošonovou, ktorá pôsobí v Inšpekcii práce, sa budeme zaoberať obsahom aj praktickou aplikáciou tejto novej právnej úpravy.
Na webinári sa oboznámime s tým, čo je obsahom novej právnej úpravy a budeme sa zaoberať aj jej praktickou aplikáciou.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program webinára

  • Vyslanie zamestnancov do zahraničia
  • Povinnosti domáceho zamestnávateľa
  • Vodič ako vyslaný zamestnanec
  • Kedy nie je vodič vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb
  • Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
  • Európske pravidlá a dostupné informácie
  • Nové povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy
  • Priestor na otázky účastníkov webinára

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou