• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022

Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022

Novinka

Online seminár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom vo verejnej správe, vás bližšie oboznámi s novelou zákona pre rok 2022 a zároveň vám poskytne všetky potrebné znalosti na to, aby ste zvládli v praxi absolvovať finančnú kontrolu v roku 2021 a 2022. Školenie je určené subjektom verejnej a štátnej správy, ktorí si vypočujú odporúčania lektora do praxe aj praktické návody k príjmom, výdavkom, právnym či iným úkonom majetkovej povahy. Ako účastník sa navyše zoznámite aj so zákonnými alternatívami výkonu základnej finančnej kontroly počas práce z domu, teda elektronickou formou.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 6.12.2021 6.12.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022

Online seminár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom vo verejnej správe, vás bližšie oboznámi s novelou zákona pre rok 2022 a zároveň vám poskytne všetky potrebné znalosti na to, aby ste zvládli v praxi absolvovať finančnú kontrolu v roku 2021 a 2022. Školenie je určené subjektom verejnej a štátnej správy, ktorí si vypočujú odporúčania lektora do praxe aj praktické návody k príjmom, výdavkom, právnym či iným úkonom majetkovej povahy. Ako účastník sa navyše zoznámite aj so zákonnými alternatívami výkonu základnej finančnej kontroly počas práce z domu, teda elektronickou formou.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

Lektor sa v rámci online seminára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly a najmä otázkami z kontrolnej praxe, a to:

1.     Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?

2.     Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?

3.     Ako overovať rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo príspevku?

4.     Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?

5.     Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 • Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
  • Overenie a kontrola príjmov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrole výdavkov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrola poskytovania prostriedkov
  • Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
  • Overenie iných úkonov majetkovej povahy (pohybov majetku, škodové udalosti, odpisy, rezervy a podobne)
 • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly
 • Interné smernice subjektov k finančnej kontrole do praxe
 • Konzultácie s účastníkmi
 • Záver

Harmonogram webinára:
09:00 - 13:00 – prednáška spojená s diskusiou