Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 11. 2021 – jesenná novela

Novinka

S novembrom vstupuje do platnosti jesenná novela zákona o odpadoch. Tá ruší viaceré povinné súhlasy, firmám berie možnosť zadarmo voziť na zberné dvory svoje komunálne obaly či neobaly z iných zdrojov a pre mestá a obce zavádza novú povinnosť pre zber textilu. Zmeny nastanú aj vo vyplňovaní a zasielaní sprievodného listu nebezpečného odpadu. Kam sa bude po novom posielať? Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu? Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov? Viac o tom, ako sa schválené zmeny dotknú zberových spoločností, obcí, výrobcov aj distribútorov, vám predstaví Ing. Tomáš Schabjuk zo spoločnosti Odpadový hospodár, s. r. o..

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Tomáš Schabjuk
Bez DPH S DPH
Webinár 27.10.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 11. 2021 – jesenná novela

S novembrom vstupuje do platnosti jesenná novela zákona o odpadoch. Tá ruší viaceré povinné súhlasy, firmám berie možnosť zadarmo voziť na zberné dvory svoje komunálne obaly či neobaly z iných zdrojov a pre mestá a obce zavádza novú povinnosť pre zber textilu. Zmeny nastanú aj vo vyplňovaní a zasielaní sprievodného listu nebezpečného odpadu. Kam sa bude po novom posielať? Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu? Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov? Viac o tom, ako sa schválené zmeny dotknú zberových spoločností, obcí, výrobcov aj distribútorov, vám predstaví Ing. Tomáš Schabjuk zo spoločnosti Odpadový hospodár, s. r. o..

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch ministerstvo životného prostredia?
  • Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu?
  • Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov?
  • Zrušilo ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov?
  • Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
  • Čo by malo byť nové pre výrobcov a distribútorov obalov?
  • Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí?
  • Budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor?
  • Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila Národná rada SR.

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou