Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi

Novinka

Na tomto webinári si jednak zrekapitulujete zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a zároveň si doplníte znalosti o praktické informácie pre ich správne uplatnenie v praxi.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 20.4.2021 20.4.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi

Na tomto webinári si jednak zrekapitulujete zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a zároveň si doplníte znalosti o praktické informácie pre ich správne uplatnenie v praxi.
Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám prináša konkrétne daňové návody a postupy. Medzi hlavné témy, ktoré budeme rozoberať, patrí stravovanie od 1. 3. 2021 a jeho daňovo-účtovný dosah, benefity zamestnancov a ich vplyv na základ dane, dotácie v roku 2021, platenie preddavkov v roku 2021, prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň, daňové výdavky, používanie motorového vozidla, zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností, skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO) či zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. lex korona prijaté do realizácie webinára.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Stravovanie od 1.3.2021 a daňovo-účtovný dosah

 • formy stravovania
 • účtovný pohľad na poskytovanie stravovania
 • daňový pohľad z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca
 • poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu a daňový dosah u ZML a ZMC

Benefity zamestnancov a vplyv na základ dane

 • ktoré benefity sú daňovým výdavkom a princíp § 19 ods. 1 ZDP
 • ktoré benefity sú oslobodené u zamestnanca a daňový dosah u ZML
 • ubytovanie a preprava poskytnuté zamestnancom
 • zvýhodnené ceny pre zamestnancov

Dotácie v roku 2021

 • dotácie oslobodené od dane z príjmov a pohľad z podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • dotácie ako zdaniteľný príjem
 • princípy v zákone o dani z príjmov
 • účtovný pohľad na dotácie

Platenie preddavkov v preddavkovom období roku 2021 pre právnické a fyzické osoby

 • výpočet poslednej známej daňovej povinnosti a výpočet preddavkov
 • výpočet preddavkov v prípade zlúčenia, rozdelenia a splynutia spoločností

Prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň

 • úhrada licenčných poplatkov
 • úhrada za služby
 • posúdenie daňovníka zo spolupracujúceho štátu a nespolupracujúceho štátu

Daňový výdavok ako princíp a ustátie dôkazného bremena daňového výdavku

 • ukážka príkladov na stránke FRSR a porovnanie s daňovým zákonom
 • paušalizácia ako forma daňového výdavku

Používanie motorového vozidla a daňový dosah

 • poskytnutie MV zamestnancovi
 • spotreba PHL
 • prevádzkové výdavky
 • paušalizácia ako princíp

Zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností

 • princíp zaraďovania budov do odpisových skupín
 • čo tvorí súčasť stavby z pohľadu oceňovania
 • komponentné odpisovanie (čo je možné z budovy vyňať a odpisovať samostatne)
 • technické zhodnotenie na prenajatej nehnuteľnosti vykonané nájomcom a daňové dosahy

Skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO)

Zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. (lex korona) prijaté do realizácie školenia


Harmonogram webinára
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 11:30 - obedňajšia prestávka
11:30 – 14:00 - prednáška spojená s diskusiou