Webinár: Zrážky zo mzdy vrátane aktuálnych veličín od 1. 7. 2019

Pripravujeme

V nadväznosti na aktuálne veličiny platné od 1. 7. 2019, si môžete už v polovici augusta vypočuť kompletný prierez zrážkami zo mzdy, a to nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Webinár (online seminár) je vedený obľúbenou lektorkou a zároveň odborníčkou na zrážky, ktorá vám objasní všetky povinnosti zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, problematiku exekúcií, výpočet zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky alebo nepostihnuteľné sumy od 1. 1. 2019. V priebehu jediného dňa získate aj ďalšie praktické informácie týkajúce sa tretinového systému, daňových exekúcií, priestupkov a pokút či zrážkam voči nebankovým subjektom.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Webinár 15.8.2019 40,00 € 48,00 €

Webinár: Zrážky zo mzdy vrátane aktuálnych veličín od 1. 7. 2019

V nadväznosti na aktuálne veličiny platné od 1. 7. 2019, si môžete už v polovici augusta vypočuť kompletný prierez zrážkami zo mzdy, a to nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Webinár (online seminár) je vedený obľúbenou lektorkou a zároveň odborníčkou na zrážky, ktorá vám objasní všetky povinnosti zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, problematiku exekúcií, výpočet zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky alebo nepostihnuteľné sumy od 1. 1. 2019. V priebehu jediného dňa získate aj ďalšie praktické informácie týkajúce sa tretinového systému, daňových exekúcií, priestupkov a pokút či zrážkam voči nebankovým subjektom.

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.


  • zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
  • exekúcie
  • práva a povinnosti zamestnávateľa pri zrážkach
  • nepostihnuteľné časti čistej mzdy
  • výpočet exekúcie
  • prednostná, neprednostná exekúcia
  • poradie exekúcií
  • zrážky na základe súdneho rozhodnutia
  • zrážky podľa Občianskeho zákonníka

Harmonogram:
09,30 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška