• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 z praxe kontrolóra v územnej samospráve

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 z praxe kontrolóra v územnej samospráve

Webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA (hlavným kontrolórom), vám poskytne všetky potrebné znalosti pre správne zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 14.2.2022 50,00 € 60,00 €

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 z praxe kontrolóra v územnej samospráve

Webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA (hlavným kontrolórom), vám poskytne všetky potrebné znalosti pre správne zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022.
Či už ide o webové sídlo subjektu verejnej správy alebo Centrálny register zmlúv v prípade štátnych organizácií, dozviete sa čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Účastníci sa taktiež oboznámia s výnimkami zo zverejňovania aj s nedostatkami, na ktoré doposiaľ lektor narazil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania – téma zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok z pohľadu kontrolóra. Bližšie bude rozoberaná správnosť zverejňovania právnych úkonov z praxe verejnej správy v roku 2022 s ohľadom na ukončené kontroly z praxe kontrol lektora.

Zameranie webinára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri zabezpečení zverejnenia zmlúv a dohôd, faktúr a objednávok, kontrole správnosti zverejnených údajov,  dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a výkone základnej finančnej kontroly.

Webinár sa venuje správnosti zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií. Webinár dáva odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí a výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na webových stránkach subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Cieľom tejto časti je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Webinár je rovnako spracovaný  z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za posledné roky.

Účastníci sa dozvedia bližšie o:

1.     potrebe zverejňovania dodatkov k zmluvám,

2.     spôsobe zverejňovania príloh,

3.     podstatných náležitostiach zverejňovania pri objednávkach a faktúrach,

4.     zverejňovaní dohôd a výnimkách z ich zverejňovania,

5.     prípadoch zverejňovania právnych úkonov v oblasti nakladania s majetkom a motorovými vozidlami,

6.     kontrolných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu SR z posledných rokov a 

7.     častých otázkach účastníkov posledných seminárov k téme zverejňovania povinných údajov.

Tématické okruhy

 1. Zverejňovanie zmlúv a právnych úkonov
  1. Náležitosti zverejnenia zmlúv
  2. Otázky z praxe a ukážky zmlúv a dohôd  z praxe
 2. Zverejňovanie faktúr a objednávok v praxi
 3. Tipy k zverejňovaniu
 4. Konzultácie s účastníkmi
 5. Diskusia
 6. Záver

Harmonogram webinára:

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou