Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Bez DPH S DPH
Bratislava 5. – 6. 6. 2017 180,00 € 216,00 €
+ -

Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.
Cieľová skupina:

školenie je určené najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si overiť úroveň svojich odborných vedomostí z problematiky Zákonníka práce.

 • vznik pracovného pomeru  a jeho obsah
 • druhy pracovných pomerov
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie 
 • ochranné limity pracovného  času  a času odpočinku 
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • praktické príklady  a  riešenia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 216 € s DPH: obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
(25.– 26. 4. 2017), Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
(25.– 26. 5. 2017) - Zmena termínu na (5.– 6. 6. 2017), Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)