Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu pod taktovkou ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Bez DPH S DPH
Žilina 26. – 27. 10. 2017 180,00 € 216,00 €
+ -

Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. JUDr. Marty Thurzovej, CSc. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku, zmene i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prekážkam v práci v aplikačnej praxi a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.
Školenie je určené najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si overiť úroveň svojich odborných vedomostí z problematiky Zákonníka práce.

  • vznik pracovného pomeru

  • druhy pracovných pomerov

  •  zmena pracovného pomeru

  • spôsoby  a dôvody skončenia pracovného pomeru

  • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru a výnimky z tejto ochrany

  • odstupné a odchodné

  • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie

  • prekážky v práci v praxi

  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • praktické príklady  a  riešenia


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 216 € s DPH obsahuje: cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
(19.– 20. 10. 2017), Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
(26.– 27. 10. 2017), Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)