Zákonník práce pod lupou 2021

Aj v roku 2021 organizujeme jedno z našich najnavštevovanejších školení, tentoraz však online. Počas 2 dní budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme si podrobne prešli všetky novinky v Zákonníku práce, vrátane už schválenej novely, ktorá od 1. 3. 2021 upravuje pravidlá home office. Ozrejmiť si budete môcť navyše aj celý životný cyklus zamestnanca – od vzniku pracovného pomeru až po jeho ukončenie. Hovoriť budeme taktiež o druhoch pracovných pomerov a ich špecifikách, povinnostiach zamestnancov aj zamestnávateľov, odstupnom a odchodnom, nastavení pracovného času, dovolenke, prekážkach v práci či práci vykonávanej z domu.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Alena Huťanová
Bez DPH S DPH
Webinár 22.- 23. 3. 2021 22.- 23. 3. 2021 180,00 € 216,00 €

Zákonník práce pod lupou 2021

Aj v roku 2021 organizujeme jedno z našich najnavštevovanejších školení, tentoraz však online. Počas 2 dní budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme si podrobne prešli všetky novinky v Zákonníku práce, vrátane už schválenej novely, ktorá od 1. 3. 2021 upravuje pravidlá home office. Ozrejmiť si budete môcť navyše aj celý životný cyklus zamestnanca – od vzniku pracovného pomeru až po jeho ukončenie. Hovoriť budeme taktiež o druhoch pracovných pomerov a ich špecifikách, povinnostiach zamestnancov aj zamestnávateľov, odstupnom a odchodnom, nastavení pracovného času, dovolenke, prekážkach v práci či práci vykonávanej z domu.
Tradične si lektorka vyhradí čas aj na vaše problémy a pokúsi sa nájsť pre vás optimálne riešenia.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

 • Úvod, základné zásady a základné pojmy 
 • Založenie a vznik pracovného pomeru
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Druhy pracovných pomerov
 • Zmena pracovného pomeru
 • Spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
 • Zástupcovia zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Odstupné a odchodné
 • Pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • Pracovný čas, možnosti a spôsoby jeho rozvrhnutia, práca na zmeny
 • Pracovná pohotovosť, práca nadčas a práca vo sviatok
 • Nočná práca, práca v sobotu a nedeľu vrátane zmien daných novelou ZP
 • Dovolenka, jej čerpanie, pri skrátenom a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Prekážky v práci  v praxi, druhy a ako, resp. čo uznať pri pevnom a pružnom prac. čase
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou