Zákonník práce pod lupou 2018

Ak ste personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa dvojdňového školenia zameraného na aktuálne znenie Zákonníka práce. V ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Alena Huťanová
Bez DPH S DPH
Bratislava 25. - 26. 10. 2018 180,00 € 216,00 €
+ -

Zákonník práce pod lupou 2018

Ak ste personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa dvojdňového školenia zameraného na aktuálne znenie Zákonníka práce. V rámci seminára vám odborníčka na pracovné právo JUDr. Alena Huťanová ozrejmí všetky náležitosti spojené so vznikom pracovného pomeru až po jeho ukončenie. Venovať sa bude i druhom pracovných pomerov, povinnostiam zamestnancov, odstupnému a odchodnému, pracovnému času, dovolenke a prekážkam v práci alebo dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani mnohé praktické príklady a riešenia aktuálnych problémov novelizovaného Zákonníka práce.
 •  Úvod, základné zásady a základné pojmy 
 •  založenie a vznik pracovného pomeru
 • pracovná zmluva a jej náležitosti
 • druhy pracovných pomerov
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
 • zástupcovia zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • pracovný čas, možnosti a spôsoby jeho rozvrhnutia, práca na zmeny
 • pracovná pohotovosť, práca nadčas a práca vo sviatok,
 • nočná práca, práca v sobotu a nedeľu vrátane zmien daných novelou ZP
 • dovolenka, jej čerpanie, pri skrátenom a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • prekážky v práci  v praxi, druhy a ako, resp. čo uznať, pri pevnom a pružnom prac. čase
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
(18.– 19. 10. 2018), Žilina – Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
(25.– 26. 10. 2018), Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)