• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Zákonník práce I. - Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Zákonník práce I. - Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok.

Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 – zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Trnava -OBSADENÉ 21.10.2019 70,00 € 84,00 €

Zákonník práce I. - Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok.

Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 – zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NR SR pre rok 2020.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní.

Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

 • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
 • daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
 • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
 • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
 • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
 • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
 • príspevok zo sociálneho fondu
 • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
 • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
 • príklady, riešenie modelových situácií
 • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020

Minimálna mzda a príplatky v roku 2020

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
 • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
 • 13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020

Pracovný čas a dovolenka

 • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • nadčasy
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • špecifiká pre domáckych zamestnancov
 • nárok na dovolenku, výpočet, príklady

Ďalšie zmeny pre rok 2020

 • novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
 • príplatky za nadčasy
 • dohody: študenti a dôchodcovia
 • nezdaniteľné časti v roku 2020
 • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NR SR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 


Miesto konania:
27.9.2019, Bratislava - OBSADENÉ - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)
30.9.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
7.10.2019, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
8.10.2019, Žilina -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina (mapa)
9.10.2019, Banská Bystrica -OBSADENÉ - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
10.10.2019, Košice -OBSADENÉ - DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice (mapa)
11.10.2019, Prešov -OBSADENÉ - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
14.10.2019, Nitra -OBSADENÉ - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
21.10.2019, Trnava -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)