Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov

Lektorka Júlia Pšenková vo videoškolení rozoberá problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia.

Rok vydania
8/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
72 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov

Lektorka Júlia Pšenková vo videoškolení rozoberá problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia.
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Európska legislatíva
 • Nariadenie 883/2004 – vecná a osobná pôsobnosť
 • Základné zásady
 • Formy výkonu závislej činnosti
 • Cudzinec – pracovná zmluva v inom štáte
 • Práca vo dvoch štátoch súčasne
 • Základné princípy zdanenia príjmov zo závislej činnosti
 • Daňová povinnosť
 • Daňový domicil – lokálne predpisy v SR – ZDP
 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia – daňová povinnosť FO
 • VyslanieSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.