Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ako jednotlivé ustanovenia uplatniť v praxi? Detailný prehľad o povinnosti zverejňovania platov, zmenách v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzdových zvýhodneniach, 13. a 14. platoch alebo ďalších nariadeniach novelizovaného Zákonníka práce získate vo videoškolení s JUDr.et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD.

Rok vydania
5/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
65 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ako jednotlivé ustanovenia uplatniť v praxi? Detailný prehľad o povinnosti zverejňovania platov, zmenách v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzdových zvýhodneniach, 13. a 14. platoch alebo ďalších nariadeniach novelizovaného Zákonníka práce získate vo videoškolení s JUDr.et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD.

Obsah:


 • Uvedenie základnej zložky mzdy v zverejnenej ponuke zamestnania + ponuková povinnosť pri uzatváraní pracovnej zmluvy
 • Pracovná pohotovosť vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • Zmena v §95 Zákonníka práce - začiatok a koniec dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami
 • Zavedenie 13. a 14. mzdy
 • Zvýhodnenie za prácu a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Náhradné voľno za prácu vo sviatok
 • Potvrdenie o zrážkach z odmeny - dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Príspevok na stravovanie - zaokrúhľovanie
 • Pravedepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Normy spotreby práce
 • Vysielanie - dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHPSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.