Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

V roku 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov a odvodov. Zmeny sa týkajú jednak poskytovania plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu, a tiež pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu. Vedeli ste, že v roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €? Je nutné k danej problematike poznať priemerný mesačný plat zamestnanca? Aká musí byť výška plnenia? Koľko musí trvať pracovnoprávny vzťah a kedy musí byť odmena vyplatená?

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
46 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
+ -

Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

V roku 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov a odvodov. Zmeny sa týkajú jednak poskytovania plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu, a tiež pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu. Vedeli ste, že v roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €? Je nutné k danej problematike poznať priemerný mesačný plat zamestnanca? Aká musí byť výška plnenia? Koľko musí trvať pracovnoprávny vzťah a kedy musí byť odmena vyplatená?
Všetky podmienky a zmeny pri vyplácaní 13. a 14. platu aj v nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 1. marca 2019 si môžete objasniť prostredníctvom modelových príkladov vo videoškolení s lektorkou Jankou Motyčkovou.

Obsah:
- letná a vianočná odmena v r. 2019
- trvanie zamestnania
- priemerný mesačný zárobok
- ďalšie roky
- letná/vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme (2019)


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.