Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Školenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Doručenie tovaru zadarmo
Bez DPH S DPH
Žilina 22.6.2017 57,50 € 69,00 €

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Školenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých zrážok, aké má ďalšie povinnosti. Školenie reflektuje novelu Exekučného poriadku od 1. 2. 2017.
  • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.

  • Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne zrážkami zo mzdy od 1. 7. 2017.

  • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka.

  • Použitie „tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.

  • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.

  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.

  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.

  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.


HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 22.5.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 19.6.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 22.6.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)