2 - dňový FIDIC seminár v Bratislave

Potrebujete sa zaškoliť do FIDIC zmluvných podmienok? Poradca podnikateľa v spolupráci s advokátskou kancelária KOTVAN organizuje na túto tému v dňoch 19. – 20. 4. 2023 školenie v Bratislave. O nevyhnutné know-how z tejto problematiky sa s vami podelí anglický právnik a certifikovaný tréner Taner Dedezade, ktorého tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Súčasťou seminára sú workshopy, na ktorých budeme pod dohľadom trénera riešiť rôzne praktické prípady. Lektor má bohaté skúsenosti z iných krajín a rovnako tak aj s rozhodovaním sporov.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Dátum konania
19.4. - 20.4.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Peter Kotvan, Taner Dedezade
Bez DPH S DPH
Bratislava 19.4. - 20.4.2023 700,00 € 840,00 €
+ -

2 - dňový FIDIC seminár v Bratislave

Potrebujete sa zaškoliť do FIDIC zmluvných podmienok? Poradca podnikateľa v spolupráci s advokátskou kancelária KOTVAN organizuje na túto tému v dňoch 19. – 20. 4. 2023 školenie v Bratislave. O nevyhnutné know-how z tejto problematiky sa s vami podelí anglický právnik a certifikovaný tréner Taner Dedezade, ktorého tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Súčasťou seminára sú workshopy, na ktorých budeme pod dohľadom trénera riešiť rôzne praktické prípady. Lektor má bohaté skúsenosti z iných krajín a rovnako tak aj s rozhodovaním sporov.

Veľmi zaujímavá a užitočná bude preto časť školenia, kedy nám poradí, ako si pripraviť prípad, ako ho predniesť Komisii na riešenie sporov (KRS) alebo na súde/arbitráži a ako sa na niektoré známe problémy pozerajú sudcovia/adjudikátori.

Poznámka: Prednáška bude v anglickom jazyku, tlmočenie je zabezpečené.
 

Popis

Organizátor školenia: Poradca podnikateľa v spolupráci s advokátskou kancelária KOTVAN.

Lektor: Taner Dedezade, FIDIC Certified Trainer (Certifikovaný tréner FIDIC). Viac informácií o lektorovi sa dozviete na jeho stránke https://dedezade.co.uk/, prípadne na jeho LinkedIn profile http://linkedin.com/in/dedezade.

Cieľová skupina: Seminár je určený tým, ktorí už majú základnú znalosť FIDIC zmluvných podmienok. 

Jazyk: Prednáška bude v anglickom jazyku, tlmočenie je zabezpečené.

 

V účastníckom poplatku ja zahrnuté:

 • Osobná účasť na 2-dňovom školení
 • Občerstvenie
 • Informačný materiál
 • Parkovanie v hoteli Saffron za zľavnenú cenu 10 eur na celý deň

 

Upozornenie: Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Doplňujúce informácie: Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo odporúčania, kontaktujte nás e-mailom na: sluzby@profivzdelavanie.sk, prípadne na peter@kotvan.sk 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektoromi počas školenia

Program seminára

S ohľadom na skutočnosť, že na Slovensku používame väčšinou iba červenú a žltú knihu, nebudeme sa zaoberať striebornou. Taktiež sa zameriame na vydanie 1999 a povieme si aj niektoré vhodné zmeny z nového vydania 2017, ktoré by bolo dobré zakomponovať do osobitných podmienok už teraz.

Timetable

Organizer of the training: Poradca podnikateľa in cooperation with the KOTVAN Law Firm.
 
Lecturer: Taner Dedezade, FIDIC Certified Trainer. You can find more information about the lecturer on his website https://dedezade.co.uk/, or on his LinkedIn profile http://linkedin.com/in/dedezade.
 
Target group: The training is intended for those who already have a basic understanding of the FIDIC Conditions of Contract.
 
Language: The lecture will be in English.
 
The participation fee includes:
 • Personal participation in a 2-day training
 • Snacks
 • Information material
 • Parking at the Saffron Hotel for a discounted price of 10 euros for the whole day
 
Note: Payment of the participation fee must be made within 3 working days of issuing the advance invoice (or proforma invoice), but no later than 3 working days before the training.
 
Additional information: If you have any questions or recommendations, please contact us by e-mail at: sluzby@profivzdelavanie.sk, or at peter@kotvan.sk
 
Bonuses:
 • Expert advice with lecturers during training
 
Program: In view of the fact that in Slovakia we mostly use only the red and yellow books, we will not deal with the silver book and will also focus on the 1999 edition, although we will note some appropriate changes from the new 2017 edition that would be good to incorporate into the special conditions now. The training also includes workshops where attendees will solve cases in practical exercises under the supervision of a trainer. As Taner has experience of other countries and also of adjudicating disputes, we will find the section on how to prepare a case, how to present it to the DAB or court and how judges/adjudicators look at some familiar issues.

Miesto školenia

 • Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (Mapa)