EPI Dôvodové správy

Online verzia

Dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov.

Cena s DPH
46,80 €
Cena bez DPH
39,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

EPI Dôvodové správy

Dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov.

Obsah produktu

  • dokumenty sťahované z webovej stránky NR SR vysvetľujúce hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nových zákonov
  • týždenná aktualizácia
  • dôvodové správy k cca 1 000 zákonom schválených a uverejnených v Zbierke zákonov
  • dôvodové správy sú štrukturované podľa oblastí práva, cieľových skupín a kľúčových slov

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu EPI Dôvodové správy získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu EPI Dôvodové správy