EPI Vzory zmlúv a právnych podaní

Online verzia

Produkt je tvorený viac ako 1 300 vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. 

Cena s DPH
134,40 €
Cena bez DPH
112,00 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Vzory zmlúv a právnych podaní

Produkt je tvorený viac ako 1 300 vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. 

Obsah produktu

 • viac ako 1 300 vzorov zmlúv a právnych podaní z rôznych oblastí práva
 • vzory zmlúv a právnych podaní v anglickom a nemeckom jazyku
 • bezplatný archív vzorov s ukončenou platnosťou, na základe ukončeného právneho stavu
 • väčšina vzorov obsahuje komentár
 • vzory zmlúv a právnych podaní sú spracované do editovateľnej podoby
 • vyhľadávanie podľa oblastí práva a kľúčových slov

Výhody produktu

 • online prístup kdekoľvek bez nutnej inštalácie,
 • Aktuálnosť – denná aktualizácia obsahu zahrnutá v cene produktu,
 • Prepojiteľnosť produktov – vzájomne prepojené archívne aj aktuálne informácie v produktoch,
 • Garancia kvality a presnosti – príspevky od známych autorov za jednotlivé oblasti práva -autorizované zdroje
 • Rýchlosť – rýchle a prehľadné vyhľadávanie
 • Návod na vyplnenie – komentár (návod) na vyplnenie zmluvy a zároveň na jej praktické použitie aj pre laickú verejnosť

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní