Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov (v právnom poriadku SR)

Výpredaj -50%

Delikty, priestupky, prečiny, zločiny, vina a zavinenie v právnom poriadku SR.

Ušetríte
50% = 7,75 €
Cena s DPH
15,50 € 7,75 €
Cena bez DPH
14,09 € 7,05 €
ISBN
978-80-89447-53-4
EAN kód
9,788089448
Rok vydania
2011
Počet strán
248
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Vydanie
Prvé
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Peter Potásch
+ -

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov (v právnom poriadku SR)

Delikty, priestupky, prečiny, zločiny, vina a zavinenie v právnom poriadku SR.
Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty.

Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma len cez prizmu práva verejného, a preto sa často špecifikácia/označenie deliktuálneho práva na právo verejné v praxi ani téorii neaplikuje, dokonca sa takéto označenie ani nepoužíva. Delikty sú totiž akoby automaticky a samozrejme vnímané ako integrálna zložka verejného práva so všetkými súvisiacimi atribútmi, a to tak, že delikty patria buď do práva trestného, alebo práva správneho.

Predkladaná monografia sa snaží – aj keď len vo všeobecných hmotnoprávnych základoch – od vyššie uvedeného a izolovaného vnímania deliktov odchýliť. Namiesto vnímania deliktov ako uzavretých a oddelených celkov spadajúcich do jednotlivých právnych odvetví sa snaží poskytnúť prvotný priestor na ich komplexnejšie vnímanie, najmä v kontexte vzájomných väzieb.