Civilné právo procesné, 3. zmenené a doplnené vydanie

Výpredaj -50%

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014.

Ušetríte
50% = 13,75 €
Cena s DPH
27,50 € 13,75 €
Cena bez DPH
25,00 € 12,50 €
ISBN
978-80-8155-043-0
Väzba
Tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Marek Števček a kolektív
+ -

Civilné právo procesné, 3. zmenené a doplnené vydanie

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014.
Autori zvolili koncept určitého kompromisu medzi doktrinálnym axiomatickým výkladom a zachytením aktuálnych legislatívnych
prác na úseku civilného procesu. Vo výsledku tak čitateľa vhodnou grafickou formou informujú o potenciálnych zmenách, ako i o štádiu legislatívneho procesu, v ktorom sa tá či oná zmena momentálne nachádza. Veríme, že táto prehľadná forma uľahčí orientáciu v spleti civilno-procesných noriem, no zároveň upozorňujeme, že výsledný text právneho predpisu sa v jednotlivostiach môže pochopiteľne od navrhovaného znenia líšiť.