Chemické látky v komerčnej praxi

Firmy, ktoré pri svojom podnikaní používajú nebezpečné chemické látky, sú povinné zo zákona splniť hneď niekoľko povinností.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
59 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dana Hanovcová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Chemické látky v komerčnej praxi

Firmy, ktoré pri svojom podnikaní používajú nebezpečné chemické látky, sú povinné zo zákona splniť hneď niekoľko povinností.
Vo videoškolení s odborníčkou Danou Hanovcovou, ktorá pôsobí ako environmentálna poradkyňa v oblasti životného prostredia, bezpečnostná technička a zároveň technička požiarnej ochrany, si spoločne definujeme, čo všetko ste podľa zákona povinní vypracovať v prípade, že používate chemické látky na pracovisku, aké bezpečné pracovné/technologické postupy a pracovné prostriedky musíte zabezpečiť pre všetky činnosti, pri ktorých sa vyskytujú nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi, vrátane údržby.

Vzhľadom na to, že medzi najdôležitejšie z týchto povinností patrí vytvorenie tzv. karty bezpečnostných údajov, prevádzkového poriadku a posudku o riziku, venujeme svoju pozornosť vo veľkej miere práve vypracovaniu týchto troch dokumentov. Po vzhliadnutí videoškolenía získate nevyhnutné vedomosti nielen o právnych predpisoch, ale najmä o tom, na čo uvedené dokumenty slúžia, aké náležitosti by mali obsahovať, kedy a komu sa majú poskytnúť alebo kedy je potrebné ich aktualizovať.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.