Dane a účtovníctvo - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Schválená novela zákona o DPH od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025

Pripravte sa na novinky v DPH od 1. júla 2024 a 1. januára 2025 s daňovou expertkou Ing. Soňou Ugróczy. Na webinári vás oboznámi s novými pravidlami registrácie, so zavedením samozdanenia pri dovoze tovaru, s novým finančným prenájmom, ako aj so znížením hodnoty na doklad z pokladnice, e-kasy a tankovacieho automatu. Dozviete sa, aké úľavy čakajú malé podniky, kedy môžete odložiť registráciu, na aké zmeny sa musia pripraviť reštaurácie a aké doklady budete môcť vyhotovovať bez DPH.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Soňa Ugróczy

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

9 najčastejších otázok a odpovedí v štatistike INTRASTAT v roku 2024

Naučte sa s istotou zvládať INTRASTAT. Na tomto webinári sa zameriame na 9 najčastejších otázok a odpovedí, s ktorými sa stretávajú firmy pri vykazovaní vnútroúniového obchodu s tovarom. Dozviete sa, ako správne colne zatriediť tovar, aké dodacie podmienky INCOTERMS používať, ako sa vykazujú trojstranné a reťazové obchody, ako sa vykazuje tovar na call-off stock sklad, ako vykázať tovar s inštaláciou a montážou, kto je spravodajská jednotka pri viacerých subjektoch a mnoho ďalšieho. Súčasne upozorníme na najčastejšie chyby a povieme si, ako sa im vyhnúť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Reklama a reklamné výdavky z pohľadu dane z príjmov a DPH a účtovníctva v roku 2024

Aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Ako preukázať daňovú uznateľnosť reklamných výdavkov a ako sa reklama dotýka DPH? Získajte komplexný prehľad o problematike reklamy z hľadiska DzP, DPH a účtovníctva na našom webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Dozviete sa, aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom, a zároveň si vypočujete overené tipy, ako minimalizovať daňové zaťaženie svojej firmy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zásoby a ich účtovanie spôsobom A aj B v roku 2024

Potrebujete zlepšiť svoje znalosti o účtovaní zásob? Pozor na najnovšie zmeny. Zavedená bola nová kategória zásob, mení sa metóda ocenenia, ako aj pravidlá pre opravné položky a inventarizáciu. Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás naučíme presne definovať zásoby a ich kategórie, správne vykonať inventarizáciu, oceniť zásoby či vytvoriť opravné položky k nim. Na príkladoch si ukážeme, ako zásoby účtovať spôsobom A a B. Vďaka webináru navyše zvládnete samostatne riešiť manká, škody, likvidácie a aj krádež zásob.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Žiadosti o sociálne služby a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov v roku 2024

Hľadáte overený návod, ako požiadať o sociálne služby a finančný príspevok pre váš neverejný sektor? Prihláste sa na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby. Dozviete sa, ako správne podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce.
Ak ste obec a hľadáte overený návod, ako správne zabezpečiť sociálne služby a finančný príspevok neverejným poskytovateľom, tiež vás pozývame na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Novinky pri prenájme, predaji a kúpe nehnuteľností od 1. 1. 2024 a od 1. 7. 2024

Od 1. januára 2024 dochádza k zníženiu sadzby dane z príjmov pri predaji nehnuteľností a k zmene pri zdaňovaní príjmu z prenájmu nehnuteľností. Od 1. júla 2024 nastane zmena aj pri uplatňovaní odpočtu DPH pri prenájme nehnuteľností. Na tomto webinári vás Ing. Vladimír Ozimý informuje, ako si uplatniť novú zníženú 15 % sadzbu pri predaji nehnuteľnosti a ako sa to premietne do daňových priznaní. Zaoberať sa budeme novinkou v podobe dohody o rozdelení nákladov na služby súvisiace s nehnuteľnosťou – povieme si, ako ovplyvní administratívu a aké sú možnosti pre prenajímateľov, ktorí nechcú/nemôžu uzavrieť túto dohodu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Automobil v podnikaní v roku 2024 - daň z luxusu, emisie a elektronické karty

V súvislosti s automobilmi v podnikaní dochádza od roku 2024 k niekoľkým zmenám. Zavádza sa tzv. daň z luxusu a zvyšuje sa sadzba dane z motorových vozidiel pre autá s emisiami CO2 nad 230 g/km. Po novom sa firemné autá sa dajú odpísať rýchlejšie, čím sa zníži daňové zaťaženie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Odpočítanie dane, nesprávna a oneskorená fakturácia v roku 2024

Chcete mať istotu, že odpočítate daň správne a bez rizík? Prinášame vám daňové triky Ing. Vladimíra Ozimého, ako na to. Na webinári sa dozviete, aké sú podmienky pre uplatnenie odpočítania dane, aké typy tovaru a služieb môžete odpočítať a aké doklady musíte k tomu doložiť. Tiež si vysvetlíme, ako opraviť chybnú faktúru a ako môžete uplatniť odpočítanie dane z oneskorenej faktúry.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako efektívne využiť pravidlá INCOTERMS 2020 v roku 2024

Naučte sa efektívne využívať pravidlá INCOTERMS 2020 v medzinárodnom obchode. Webinárom vás prevedie Marián Šašala, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti v colnej oblasti. Pomôže vám získať dôveru pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd, vďaka čomu budete schopní efektívne riadiť celý dodací proces. Na webinári sa oboznámite s prepravnými nákladmi i dodacími podmienkami a naučíte sa ich správne koordinovať. Znalosti získate aj o pravidlách INCOTERMS pri dodaní tovaru do skladov v režime call-off stock a pri trojstrannom obchode. Ak budete mať počas webinára akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať nášho lektora.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Marian Šašala

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Efektívna finančná analýza v kontrolingu pre vyššiu stabilitu vašej firmy

Chcete zdokonaliť svoje znalosti v oblasti finančnej analýzy? Pripravili sme pre vás webinár, na ktorom vám lektor Milan Veščičík vysvetlí a na praktických príkladoch ukáže, v akej situácii sú ktoré ukazovatele využiteľné. Na konci dňa tak budete vedieť efektívnejšie riadiť financie, robiť analýzy a prijímať rozhodnutia, ktoré vám prinesú vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu. Webinár je určený pre začínajúcich aj pokročilých finančných manažérov a zamestnancov kontrolingu, ktorí sa na webinári dozvedia, ako včas odhadnúť ohrozenia firmy z účtovných výkazov, ako vypočítať trhovú hodnotu firmy a ako ju ovplyvniť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Milan Veščičík

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Efektívna kalkulácia a cenotvorba pre zvyšovanie zisku vašej firmy

Získajte konkurenčnú výhodu tým, že sa zdokonalíte v oblasti kalkulácie a cenotvorby, vďaka čomu budete schopní efektívne stanovovať ceny výrobkov a služieb, riadiť náklady a dosiahnuť tak vyšší zisk vo vašej firme. Na webinári vás lektor Milan Veščičík naučí stanoviť reálne finančné ciele a čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok či službu. Ukážeme si, ako merať náklady na zákazníkov a ako merať ich zisk. Zaoberať sa budeme tiež poskytovaním zľavy – povieme si, kedy je vhodné poskytnúť zľavu a v akej výške tak, aby nemala negatívny vplyv na vaše podnikanie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Milan Veščičík

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant