2 - dňové školenie: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších lektorov, a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady a zároveň si oddýchnete v obľúbenom wellness hoteli Permon****, kde budete zároveň ubytovaní. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Vysoké Tatry - Grandhotel Permon 27.-28.9.2021 200,00 € 240,00 €
Online: 27.-28. 9.2021 27.-28. 9.2021 150,00 € 180,00 €

2 - dňové školenie: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších lektorov, a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady a zároveň si oddýchnete v obľúbenom wellness hoteli Permon****, kde budete zároveň ubytovaní. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah školenia

1. deň (27. 9. 2021): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Formy stravovania z účtovného a daňového hľadiska (komplexný pohľad z účtovného a daňového hľadiska vrátane DPH)

 • stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení
 • stravovanie prostredníctvom tretej osoby a stravovacích poukážok
 • finančný príspevok na stravovanie
 • očakávané zmeny z pohľadu stravovacích poukážok a finančného príspevku 

 

Daňový výdavok verzus nedaňový výdavok a vybrané témy

 • podstata daňového výdavku a obhajoba pred daňovou kontrolou
 • špecifický majetok osobnej potreby a daňový dosah
 • výdavky daňovo uznané až po zaplatení a účtovno-daňový aspekt
 • likvidácia, manká a škody zásob a daňový aspekt
 • predaj, škoda a likvidácia dlhodobého majetku

Správne stanovenie vstupnej ceny z účtovného a daňového hľadiska pre účely odpisovania (príklady rôznych rozdielnych oceňovaní)

 • kúpa majetku po skončení prenájmu
 • darovanie  majetku do spoločnosti
 • prevod obchodného majetku z osobného užívania do majetku podnikateľa –FO

 

Pohľadávky a záväzky v roku 2021:

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)

 

Nerozdelený zisk a vklad do ZI alebo kapitálových fondov

Poskytovanie úverov a pôžičiek

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu 

 

Odpisovanie majetku a porovnanie s novinkou u mikrodaňovníka 

 • štandardný postup pri odpisovaní majetku (zaradenie a odpisovanie)
 • odpisovanie majetku u mikrodaňovníka (kto je mikrodaňovník a akú má výhodu)
 • zmeny v odpisovaní majetku v roku 2021 pri špecifických budovách, ako napr. kúpeľná starostlivosť a vlastné ubytovne

Rešerš očakávaných zmien v oblasti dane z príjmov a účtovníctva

 

2. deň (28. 9. 2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – predaj nehnuteľností a uplatnenie správneho režimu dane; kedy možno predať nehnuteľnosť s daňou, s oslobodením od dane, s prenesením daňovej povinnosti; spresnenie časového momentu 5-ročného obdobia; dosah predaja nehnuteľnosti na uplatňovanie práva na odpočítanie DPH; povinnosť vrátenia DPH; predaj a kúpa bytov a odpočet DPH a iné
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe – aké sú podmienky, vykazovanie trojstranného obchodu v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze; pozor na porušený trojstranný obchod; preukazovanie oslobodenia; upozornenia na chyby z pohľadu slovenských firiem
 • Ako správne fakturovať služby do zahraničia? – čo má vplyv na fakturáciu, odkazy na faktúre, vykazovanie v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze, miesto dodania služieb
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Aplikačné otázky po vstupe slovenského e-shopu do osobitnej úpravy – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP) – podmienky pre vstup prahová hodnota; základné informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“; daňový režim pri tovare dodanom do 30.6.2021 a vrátenom po 1.7.2021; dátum vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS pri preddavkoch, vyúčtovacích faktúrach a dobropisoch; odpočítanie dane v osobitnej úprave OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; záznamová povinnosť v OSS a iné
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Vybrané aplikačné problémy DPH z praxe na príkladoch
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín v hodnote 22 eur
 • Refundácia DPH z EÚ – nákup  nástrojov, na ktorých sa vyrábajú výrobky v zahraničí, preddavky a nárok na vrátenie dane
 • Pripravované nové úpravy v zákone o DPH a daňovom poriadku – zavedenie oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov, rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Diskusia


Harmonogram

1. deň (27. 9. 2021): Ing. Vladimír Ozimý

08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30 - Prednáška

10:30 – 10:45 - Prestávka

10:45 – 12:00 - Prednáška

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:30 -Prednáška spojená s diskusiou

2. deň (28. 9. 2021): Ing. Soňa Ugrćzy

08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30 - Prednáška

10:30 – 10:45 - Prestávka

10:45 – 12:00 - Prednáška

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:30 - Prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

2- dňového školenia je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastníci školenia (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Pobyt s ubytovaním na 1 noc zahŕňa navyše:

 • ubytovanie v hoteli PERMON**** (podľa zvoleného počtu nocí);
 • miestny poplatok;
 • raňajky a večere formou švédskych stolov;
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy) a k večeri (džúsy) podľa dennej ponuky reštaurácie;
 • parkovanie;
 • neobmedzený vstup do wellness komplexu;
 • doplnkové služby (fitnescentrum, biliard, stolný tenis)

 

Cena ubytovania:

Počet osôb

Ubytovanie na 1 noc  

27-28.9.2021

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe

108 € s DPH/osoba

Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe

128 € s DPH/osoba

 

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

   Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta konania:
27.-28.9.2021, Vysoké Tatry - Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry (mapa)