Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)

Podľa opatrenia ministerstva financií vznikla právnickým osobám po 31. decembri 2018 povinnosť vyplniť a podať nový vzor tlačiva daňového priznania. Vo videoškolení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás detailne prevedieme všetkými náležitosťami spojenými s podávaním daňového priznania a pomocou praktických príkladov vám ukážeme, ako nový vzor tlačiva vyplniť. Videoškolenie je skvelou pomôckou, ktorá vám pomôže vyhnúť sa každoročnému množstvu otázok spojených s jeho uzatvorením.

Rok vydania
1/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
160 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)

Podľa opatrenia ministerstva financií vznikla právnickým osobám po 31. decembri 2018 povinnosť vyplniť a podať nový vzor tlačiva daňového priznania. Vo videoškolení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás detailne prevedieme všetkými náležitosťami spojenými s podávaním daňového priznania a pomocou praktických príkladov vám ukážeme, ako nový vzor tlačiva vyplniť. Videoškolenie je skvelou pomôckou, ktorá vám pomôže vyhnúť sa každoročnému množstvu otázok spojených s jeho uzatvorením.

Obsah:

 • Vzor daňového priznania právnických osôb (2018)
 • Povinnosti viažuce sa na podanie DP
 • Zdaňovacie obdobie
 • Vyhlásenie konkurzu a vstup do likvidácie (vplyv na účtovné a zdaňovacie obdobie)
 • Zmena právnej formy a vplyv na zdaňovacie obdobie
 • Prepojenie na zákon o účtovníctve
 • Špecifické situácie pri skončení podnikania
 • Lehota na podanie DP (§ 49) a účtovnej závierky
 • Podanie DP a stála prevádzkareň
 • Opravné daňové priznanie
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Zánik práva vyrubiť daň (§ 69)
 • Výzva správcu dane (§ 17)
 • Elektronická komunikácia (§ 13 a § 14)
 • Základné sankcie
 • Daňová strata
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Zrážková daň
 • Asignačná daň
 • Oznámenie, odvod zrážkovej dane a zodpovednosť


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.