Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra

Mediačné zručnosti môžu využívať nielen oficiálni mediátori, ale tiež manažéri spoločností, riadiaci zamestnanci či personalisti. Práve tí sa v praxi často stretávajú s internými konfliktmi na pracovisku alebo s externými spormi, ktoré môžu vzniknúť pri spolupráci s obchodnými partnermi, so zákazníkmi alebo so štátom.

Pre plynulý chod spoločnosti by mal preto každý vedúci pracovník, manažér alebo zamestnanec starajúci sa o ľudské zdroje disponovať určitými mediačnými zručnosťami. Vďaka nim vie efektívne zamedziť riziku neželaných konfliktov, ktoré vedia následne ovplyvniť samotný výkon zamestnancov či sťažiť dosahovanie stanovených cieľov firmy.

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
47 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martin Biskupič
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €

Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra

Mediačné zručnosti môžu využívať nielen oficiálni mediátori, ale tiež manažéri spoločností, riadiaci zamestnanci či personalisti. Práve tí sa v praxi často stretávajú s internými konfliktmi na pracovisku alebo s externými spormi, ktoré môžu vzniknúť pri spolupráci s obchodnými partnermi, so zákazníkmi alebo so štátom.

Pre plynulý chod spoločnosti by mal preto každý vedúci pracovník, manažér alebo zamestnanec starajúci sa o ľudské zdroje disponovať určitými mediačnými zručnosťami. Vďaka nim vie efektívne zamedziť riziku neželaných konfliktov, ktoré vedia následne ovplyvniť samotný výkon zamestnancov či sťažiť dosahovanie stanovených cieľov firmy.
Praktický prehľad o tom, aké základné nepísané úlohy a pravidlá by mal zamestnanec ako mediátor pri riešení sporov plniť, ako by mal v prípade konfliktu vystupovať alebo ako by mala mediácia/riešenie konfliktu v praxi prebiehať, a to od jeho začatia až po vyriešenie daného problému, nájdete vo videoškolení, ktoré je vedené priamo mediátorom s dlhoročnými mediačnými skúsenosťami z praxe.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.