Odpadové hospodárstvo 2019

Spoločnosť Poradca Podnikateľa vás pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR srdečne pozýva na ďalšiu zo série konferencií o odpadoch, ktorá sa uskutoční už 21. – 22. 3. 2019 v Demänovskej Doline.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Jasná, Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná
Dátum konania
21. - 22. 03. 2019
Autor
Ing. Jarmila Ďurďovičová, Mgr. Peter Valent, Ing. Peter Šimurka, Ing. Tomáš Schabjuk, Mgr. Michaela Ploszeková MBA, František Doležal, RNDr. Peter KRASNEC, PhD., MBA, Mgr. Annamária Tóthová, Ing. Peter Gallovič, RNDr. Michal Sebíň, PhD.
Bez DPH S DPH
Jasná, Hotel Grand Jasná 21. - 22. 03. 2019 200,00 € 240,00 €

Odpadové hospodárstvo 2019

Spoločnosť Poradca Podnikateľa vás pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR srdečne pozýva na ďalšiu zo série konferencií o odpadoch, ktorá sa uskutoční už 21. – 22. 3. 2019 v Demänovskej Doline.

Prestížna EPI konferencia spojená s panelovou diskusiou vám ponúka jedinečnú príležitosť nahliadnuť na problematiku odpadového hospodárstva očami tých najlepších odborníkov v SR nielen z pohľadu legislatívy a inšpekcie, ale aj samotnej aplikačnej praxe.

Tešiť sa môžete unikátnej zostave prednášajúcich a programu, ktorý bude ako jediný na Slovensku pojednávať o odpadoch pochádzajúcich z priemyselnej podnikateľskej činnosti v takomto rozmere.


PODUJATÍM VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ:

 • Ing. Jarmila Ďurďovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva
 • Mgr. Peter Valent, ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, výkonný riaditeľ
 • Ing. Peter Šimurka, MŽP SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
 • Mgr. Michaela Ploszeková MBA, Volkswagen Slovakia, a.s., vedúca odd. Životné prostredia, zmocnenec pre životné prostredie
 • RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
 • JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners
 • Ing. Peter Gallovič, E. P. A. spol. s r. o.

Program konferencie:

1. deň konferencie - 21.3.2019

9:30 hod. – 10:30 hod. - registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 hod. – 10:40 hod. - otvorenie konferencie, JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

10:40 hod. – 12:00 hod. 

1. blok: AKTUÁLNA LEGISLATÍVA A KONTROLNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K DRŽITEĽOM ODPADOV

1. Téma: Zmeny v odpadovej legislatíve po prijatí „odpadového balíčka“ EÚ

   JUDr. Veronika Václavková, hlavný štátny radca MŽP SR

2. Téma: Dodržiavanie a kontrola povinností v oblasti odpadového hospodárstva z pohľadu kontrolného orgánu

   Ing. Jarmila Ďurďovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva

12:00 hod. – 13:00 hod. - obed

13:00 hod. – 14:40 hod.

2. blok: APLIKAČNÁ PRAX A SMEROVANIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V HORIZONTE 5 ROKOV

1. Téma: Predstavenie budúcnosti odpadového hospodárstva z pohľadu MŽP SR

   Ing. Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

2. Téma: Praktické problémy firiem v odpadovom hospodárstve

   Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ

3. Téma: Elektrické a elektronické zariadenia, povinnosti ich držiteľov a výrobcov

   Mgr. Peter Valent, ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

4. Téma: Zber a výkup odpadu v súvislostiach

   JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o. (Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.)

5. Téma: Smerovanie odpadového hospodárstva v horizonte 5 rokov – ktorú cestu si vyberieme?

   RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident

14:40 hod. – 15:00 hod. - prestávka s občerstvením

15:00 hod. – 16:00 hod.

3. blok: AKO EKONOMICKY, EFEKTÍVNE A EKOLOGICKY ZHODNOCOVAŤ ODPADY

1. Názov témy doplníme čoskoro

   MŽP SR – odbor legislatívy

2. Téma: Efektívne nakladanie s priemyselnými odpadmi vo Volkswagen Slovakia, a.s. s cieľom 100% zhodnocovania

   Michaela Ploszeková, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a. s.

3. Téma: Možnosti využitia priemyselných odpadov pri výrobe alternatívnych palív

   Ing. Juraj Číž, ecorec Slovensko s.r.o, konateľ

4. Názov témy doplníme čoskoro

   Ing. Peter Gallovič, E. P. A. spol. s r. o.

16:00 hod. – 17:00 hod.

4. blok: Panelová diskusia - Ohlasovanie odpadov, štatistické vykazovanie údajov

Panelovej diskusie sa zúčastní:

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Ing. Jarmila Ďurďovičová, Slovenská Inšpekcia životného prostredia 
 • Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s. r. o.
 • RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)


19:00 hod. - raut spojený s príjemným večerným posedením

 

2. deň konferencie - 22.3.2019

9:00 hod. – 10:40 hod.

1. blok: PRIEMYSELNÉ OBALY VÝROBCOV OBALOV

1. Téma: Aktuálne problémy výrobcov obalov a neobalových výrobkov

   RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s., riaditeľ

2. Téma: Duplicitné platby výrobcov obalov za priemyselné obaly

   Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ

3. Téma: Eko-dizajn obalov vlastnej značky

   Ing. Martin Hauskrecht, TESCO STORES SR, a.s., manažér operačných štandardov

4. Téma: Procesy nakladania s obalmi pri výrobe automobilov z pozície systému individuálneho nakladania s obalmi

   Mgr. Michaela Ploszeková, MBA, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a.s.

10:40 hod. – 11:00 hod. - prestávka s občerstvením

11:00 hod. – 12:00 hod. - panelová diskusia k 1. BLOKU

Panelovej diskusie sa zúčastní:

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
 • Ing. Martin Hauskrecht, TESCO STORES SR, a.s., manažér operačných štandardov
 • Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
 • Mgr. Michaela Ploszeková MBA, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a.s.

12:00 hod. - ukončenie konferencie s obedom


*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu!


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE OHĽADOM UBYTOVANIA:
V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE:

Pri rezervovaní ubytovania do 28. 2. 2019 má každý klient nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná.

Cena ubytovania so zľavou v termíne od 21. do 22. 3. 2019 je pri rezervácií do 28. 2. 2019 nasledovná:

Cena izby štandard - jednolôžková 90EUR, dvojlôžková 100EUR

Cena izby Delux - jednolôžková 90EUR, dvojlôžková 100EUR

Ako rezervovať ubytovanie?

Rezerváciu môžete zrealizovať v nasledujúcom odkaze.

Kód na zľavu: OHGHJ

Upozornenie:

Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru na podnikateľskú osobu, teda firmu. S danou firmou je potrebné refakturáciu riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne. Viac informácií o ubytovaní vám poskytne zodpovedná osoba emailom na lenka.mackova@tmr.sk.


Zakúpením vstupenky automaticky získate:

 • účasť na odbornom programe                                 
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • bezplatný prístup na 6 mesiace na portál bezpecnostvpraxi.sk
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • zľavu na Komentár k zákonu o odpadoch
 • služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • publikáciu: Zákon o odpadoch, Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Hostia ubytovaní v Hoteli Grand Jasná majú ďalej nárok na:

 • vstup do wellness centra Grand
 • raňajky a večera